Vastgoed-nieuws

Investigation into the pros and cons of a possible REIT-regime in the Netherlands

As from 1 January 2025, the fiscal investment institution (“FII”) regime will no longer be accessible for companies directly investing in Dutch real estate.

Consultatievoorstel voor een nieuwe splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting

De nieuwe vrijstelling is beperkter dan de huidige regeling, maar wel minder discussiegevoelig. Positief is dat ruziesplitsingen worden gefaciliteerd.

NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen – eerste editie 2024

De NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak. Hierbij presenteren wij u de eerste editie van 2024.

Internetconsultatie conceptwetsvoorstel btw-herziening op diensten aan onroerende zaken

Op basis van het voorgestelde conceptwetsvoorstel gaat een btw-herzieningsperiode van circa vijf jaar gelden.

Hoge Raad geeft stappenplan voor de btw-kwalificatie van terrein met restbebouwing

Het arrest biedt welkome handvatten voor de praktijk. Of sprake is van een btw-bouwterrein is van groot praktisch belang en vergt altijd een beoordeling van geval tot geval.

Aankoop van BV met parkeergarages is belast voor de overdrachtsbelasting

In deze uitspraak van de Rechtbank heeft belanghebbende de aandelen in A BV verkregen. De activiteiten van A BV bestaan uit het exploiteren en beheren van parkeergarages en parkeerfaciliteiten.  ...

Geactualiseerd vastgoedbesluit btw

We hebben de ons inziens belangrijkste onderwerpen en wijzigingen beschreven.

Nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen - Augustus 2023

De nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de eerste editie van 2023.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.