Douane en Accijnzen

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

Gisteren hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepubliceerd. Het hoofdlijnenakkoord en de budgettaire bijlage geven (op hoofdlijnen) inzicht in ...

Tax Controversy & Litigation

Ons team van specialisten beschikt over uitgebreide ervaring met en diepgaande kennis van zowel de formele als materiële aspecten van het fiscaal recht. Wij schakelen met onze eigen experts op inkomst ...

Het Belastingplan 2024 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2024 voor u op twee pagina’s gezet.

Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Union Customs Code – Reform

On May 17, 2023 the European Commission (EC) published the first draft of the Union Customs Code - Reform (hereafter: New UCC). 

Pro Memorie 2023

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2023 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Transfer Pricing Controversy

Er ontstaat steeds vaker discussie over transfer pricing, transparantie bij belastingen en heffingen op waardecreatie binnen een groep. Dit heeft op internationaal, regionaal en lokaal niveau geleid t ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.