Estate planning

Consultatievoorstel voor aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Toegang tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt vanaf 2026 beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5% van het geplaatste kapitaal.

Staatssecretaris geeft nader inzicht in zijn fiscale toekomstplannen

Op 16 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda op hoofdlijnen inzage gegeven in de inhoud van het aankomende pakket Belastingplan 2025.

Besluit met voorwaarden voor algemeen nut investeringen (‘impact investments’) door ANBI’s

In de praktijk heerst veel onduidelijkheid over de vraag of een ANBI in het belang van haar algemeen nuttige doelstelling kan investeren. Dit besluit geeft de praktijk richtlijnen hiervoor.

Hoge Raad geeft duidelijkheid over het aangaan van huwelijkse voorwaarden

Deze uitspraak geeft meer houvast aan echtgenoten om via huwelijkse voorwaarden minder gebruikelijke zaken te regelen zonder fiscale gevolgen.

Pro Memorie 2024

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2024 vind je overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer nagenoeg het gehele pakket Belastingplan 2024, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en enkele fiscale moties aangenomen. We hebben een overzicht gemaakt.

Eindejaarstips 2023

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2024 goed te beginnen.

Tweede Kamer neemt bij stemming over pakket Belastingplan 2024 diverse amendementen en moties aan

Op de dag waarop de Tweede Kamer met verkiezingsreces is gegaan, hebben de Kamerleden het Belastingplan nog flink gewijzigd.

Het Belastingplan 2024 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2024 voor u op twee pagina’s gezet.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.