Internationaal belastingrecht-nieuws

Conclusie A-G Wattel over de Wet rechtsherstel box 3

Uiteindelijk is het aan de Hoge Raad om te beslissen of met de Wet rechtsherstel box 3 voldoende rechtsherstel wordt geboden. Advocaat-generaal Wattel meent in ieder geval van niet.

European Commission publishes proposal for a directive to introduce a common corporate tax framework (BEFIT)

This is the third attempt by the European Commission to harmonize the corporate income tax base.

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pillar 2)

De nota naar aanleiding van het verslag geeft op veel vragen antwoord, maar er zijn nog veel punten welke nader moeten worden ingevuld op ondermeer OESO-niveau.

Samenvatting belastingverdrag Nederland-België

Het nieuwe verdrag zal op zijn vroegst vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn (maar wellicht pas per 1 januari 2025). Wij staan kort stil bij een aantal belangrijke aspecten.

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pillar 2) bij Tweede Kamer ingediend

Nederland is hiermee het eerste EU-land dat een wetsvoorstel heeft ingediend om de Richtlijn (EU) 2022/523 van 14 december 2022 in de nationale wetgeving te implementeren.

Leidraad Mandatory Disclosure Rules (DAC6) 2023 gepubliceerd

De Leidraad kent onder meer een aantal inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de eerdere versie.

Geen verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

In onze berichtgeving van 3 februari 2023 informeerden wij u over de wettelijke verhoging van het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting v ...

Pillar 2 Developments

On December 20, 2022 the OECD released three components of the Pillar 2 Implementation Framework. Our KPMG Pillar 2 specialists have prepared a summary of the content of these documents.

New referral to the CJEU – Net taxation – Taxation of dividend income received by a non-resident insurance company

On December 14, 2022 the Court of Appeals in ‘s-Hertogenbosch asked the Court of Justice of the EU (CJEU) for a preliminary ruling in a case dealing with net taxation.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.