Legal & Privacy

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Meijburg & Co zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten, aanbiedingen en offertes. 

Download de algemene voorwaarden Nederlands

Privacy

Meijburg & Co vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. In het kader van deze fundamentele verplichting neemt Meijburg & Co maatregelen om persoonlijke informatie (aangeduid als ‘persoonsgegevens’) die online zijn verzameld naar behoren te beschermen en te gebruiken.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die vrijwillig door websitebezoekers worden verstrekt, zodat wij die personen informatie en/of diensten kunnen aanbieden of informatie over vacatures kunnen aanbieden. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Code of Conduct

Meijburg & Co heeft zijn uitgangspunten van ethisch gedrag, zoals deze ook binnen het KPMG-netwerk gelden, verwoord in de Meijburg & Co Code of Conduct.

Aan de Code of Conduct liggen verschillende richtlijnen ten grondslag, waaronder die van de UN Global Compact Principles.

De Code of Conduct is van toepassing op alle medewerkers van Meijburg & Co, ongeacht rang of functie, en fungeert voor hen als een leidraad voor de professionele handelwijze bij de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden.

Download de Meijburg & Co-Code of Conduct

Kernwaarden Meijburg & Co

Onderstaande kernwaarden vormen de basis van onze manier van handelen:

Waarden Meijburg

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.