Onderzoek naar de toekomst van de Tax functie

Voor fiscalisten van multinationale organisaties kan benchmarking met vergelijkbare fiscale functies van groot nut zijn om de huidige positie van de organisatie te beoordelen en te plannen wat voor de toekomst nodig is. 

Download het Global Tax functies benchmark rapport

Managen van vandaag en klaar zijn voor morgen

Ervaren fiscalisten nemen elke dag belangrijke besluiten om hun fiscale functie verder te ontwikkelen. Ze doen dat om in te spelen op de bewegende publieke opinie, disruptieve technologische vooruitgang en toenemende complianceverplichtingen om een paar van de vele uitdagingen te noemen. Terwijl ze ondertussen ook hun toegevoegde waarde willen laten zien, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Voor fiscalisten van multinationale organisaties kan benchmarking met vergelijkbare fiscale functies van groot nut zijn om de huidige positie van de organisatie te beoordelen en te plannen wat voor de toekomst nodig is. Een handig hulpmiddel hierbij is de enquête die KPMG International doorlopend houdt over fiscale functies in multinationale organisaties overal ter wereld. De verzamelde data geven inzicht in fiscale functies wereldwijd en hoe die zich in hun structuur, governance, prioriteiten en prestatiemetingen ontwikkelen door toepassing van technologie en andere methoden.

Over het onderzoek

Het Global Tax functies benchmark onderzoek van KPMG International beschrijft de evolutie van fiscale functies en identificeert operationele benchmarks voor tax teams die goed (willen) presteren.

De bevindingen in dit samenvattende rapport zijn gebaseerd op een onderzoek onder bijna 200 leiders die verantwoordelijk zijn voor het fiscale beleid.  De onderzochte bedrijven zijn actief in alle belangrijke sectoren, met deelnemers uit 22 landen uit de hele wereld.

Ruim 65 procent van de ondervraagde organisaties heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 5 miljard dollar. Ongeveer 90 procent heeft fiscale functies in meerdere landen en is wereldwijd actief.

Wat zeggen ervaren fiscale leiders van over de hele wereld?

Structuren en middelen

Van geopolitieke onrust en de langetermijneffecten van de pandemie op de toekomst van werk tot de uitdagingen van technologische transformatie: de huidige belastingfuncties worden van alle kanten geconfronteerd met ontwrichting. Tegelijkertijd staan ​​ze intern onder grote druk om kosten te besparen, de efficiëntie te verbeteren en meer waarde toe te voegen.

 

Welke van de volgende “disruptors” hebben het afgelopen jaar de grootste impact gehad op uw organisatie?

s

De fiscale functies van de toekomst

Een efficiënte en effectieve belastingfunctie is zo gestructureerd dat ervoor wordt gezorgd dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en dat de juiste mix van toegewezen en gedeelde middelen beschikbaar zijn. Ook moet er gebruik worden gemaakt van gestandaardiseerde processen en technologieën om de consistentie, kwaliteit en efficiëntie te verbeteren.

 

Overweeg je een van de volgende acties om fiscaal talent aan te trekken en/of te behouden?

s

Belangrijkste takeaways uit het rapport

  • Internationale belastinghervormingen, stijgende fusie- en overnameactiviteiten en veranderingen in financiële/technologiesystemen zijn de drie grootste vraagstukken die bedrijfsfiscalisten vandaag de dag bezighouden.
  • De meeste fiscale functies vallen nog steeds onder de CFO, hoewel een aanzienlijk deel onafhankelijk is. Slechts 2 procent van de Heads of Tax rapporteert rechtstreeks aan de CEO.
  • De resultaten bevestigen een lange termijn trend waarbij de prioriteiten van belastingfuncties zijn verschoven van reactieve compliance naar proactieve waarde creatie.
  • Een meerderheid van de respondenten gaf aan dat de primaire strategie van hun belastingfunctie het meest aansluit bij waarde creatie. Versus de rest die aangaf dat hun strategie meer aansluit bij risicoreductie of kostenminimalisatie.
  • In de komende vijf jaar verwachten de meeste bedrijven hun aantal FTE’s te vergroten, evenals het gebruik van externe resources uit zgn. shared service centers
  • Nu personeelsverloop tot de grootste uitdagingen behoort waarmee de respondenten worden geconfronteerd, voeren veel hun inspanningen op om belastingtalent aan te trekken en te behouden.
  • Het verbeteren van de vaardigheden van werknemers is ook een belangrijk thema. De belangrijkste vaardigheden zijn strategisch denken, fiscale technologie en team management.

Speciale focus rapporten

Ter begeleiding van het rapport zoomen we verder in op de data voor de onderwerpen technologie en data en ESG. Ook kijken we  nader naar de doelgroep niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Focus op sectoren

Als onderdeel van het onderzoek hebben wij ook gefocust op een zestal belangrijke sectoren. Voor deze sectoren tonen wij in één oogopslag de belangrijkste uitkomsten.

Links & Downloads

Contact

Partner helderman.loek [at] kpmg.com Amstelveen
Partner hoyng.robbert [at] kpmg.com Amstelveen
Partner boef.niels [at] kpmg.com Amstelveen

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.