Over Meijburg

Meijburg kent twee zelfstandige samenwerkingsverbanden: Meijburg & Co en Meijburg Legal. Meijburg & Co richt zich op de fiscale advisering door belastingadviseurs en Meijburg Legal richt zich op de juridische advisering door advocaten en notarissen.

Meijburg & Co
Meijburg & Co heeft een rijke geschiedenis. Vanaf de oprichting in 1939 tot op de dag van vandaag is onze organisatie toonaangevend op het gebied van de fiscale advisering in Nederland.

Meijburg & Co is een maatschap gericht op fiscale advisering door belastingadviseurs. In 1939 is Meijburg & Co opgericht door Willem Meijburg, destijds inspecteur van ’s Rijksbelastingen, en was een van de eerste belastingadvieskantoren in Nederland. Dit plan kwam mede tot stand op instigatie van Pieter Klijnveld, een van de medeoprichters van Klynveld Kraayenhof & Co accountants (een voorloper van het huidige KPMG). De vastberadenheid, het ondernemerschap en het doorzettingsvermogen van Meijburg en Klijnveld zijn nog steeds kenmerkend voor de dienstverlening door Meijburg & Co.

Als zelfstandige ‘member firm’ in het wereldwijde netwerk van KPMG heeft Meijburg & Co zich internationaal sterk ontwikkeld. KPMG is actief in 153 landen op het gebied van Audit, Advisory en Tax.

Meijburg Legal
In 2016 is Meijburg Legal opgericht en evenals Meijburg & Co een zelfstandige member firm in het internationale KPMG netwerk. Meijburg Legal is een maatschap gericht op de juridische dienstverlening door advocaten en notarissen. Meijburg Legal adviseert en ondersteunt ondernemingen op het terrein van het ondernemingsrecht in brede zin.

De samenwerking tussen  Meijburg Legal en Meijburg & Co biedt cliënten de combinatie van de juridische en fiscale oplossing, gekoppeld aan inhouse notariële uitwerking. Een absolute meerwaarde.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.