Robert van der Jagt

Robert is sinds 1988 werkzaam bij KPMG  en gespecialiseerd in het internationale belastingrecht, waarbij hij zich voornamelijk richt op het EU-recht. Robert is voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, die commentaar verzorgt op fiscale wetsvoorstellen. Hij is ook lid van de stuurgroep van het Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie-project (NFLT). Robert beschikt over een ruime ervaring op het terrein van fiscale procesvoering. Zo vertegenwoordigt Robert bijvoorbeeld een buitenlandse verzekeringsmaatschappij die op basis van drukvergelijking (net taxation) dividendbelasting terugvordert in Nederland. Deze procedure is in december 2022 verwezen naar het Hof van Justitie van de EU.

Ook heeft hij de belanghebbenden vertegenwoordigd in de zaken die hebben geleid tot het arrest De Groot en het arrest Köln-Aktienfonds Deka.

Specialismen

Marktsectoren

  • Corporate Clients

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.