Gezondheidszorg

Als zorginstelling krijgt men op vele manieren te maken met fiscale regelgeving. Er komen allerlei soorten belasting op hen af, terwijl de focus eigenlijk ligt op de zorg voor patiënten. Daarom helpen de gezondheidszorg professionals van Meijburg & Co graag om al hun fiscale zorgen weg te nemen.

Contact team

Gezondheidszorg en fiscaal advies

Zorginstellingen hebben met verschillende soorten belasting te maken. De vraagstukken liggen in het bijzonder op het terrein van de btw en loonheffingen. Voor de heffing van vennootschapsbelasting en erf- en schenkbelasting geldt dit in mindere mate, maar ook deze zijn van belang om in de gaten te houden. Hieronder vertellen we meer over de gezondheidszorg en fiscaal advies.

Beperking belastingdruk van btw in zorginstellingen

De btw is vaak een flinke kostenpost voor zorginstellingen. Het is daarom belangrijk om steeds na te gaan of er een beperking van btw-belastingdruk mogelijk is. Dit kan door een juiste beoordeling van de vrijstellingen voor medische prestaties. Onze experts kunnen hierover adviseren.

Daarnaast kan een samenwerking tussen zorginstellingen of met derden tot een btw-heffing leiden. We kunnen in dat geval bekijken in hoeverre we de nadelige effecten daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken. Het is bovendien van belang om stil te staan bij de fiscale gevolgen van een aan- of verkoop en huur of verhuur van onroerende zaken. Hier is niet alleen btw, maar ook overdrachtsbelasting van toepassing.

Verplichtingen en risicobeheersing rond loonbelasting

Ook de verplichtingen rondom de heffing van loonbelasting en sociale verzekeringen verdienen aandacht. Zijn medewerkers bijvoorbeeld wel of niet in dienstbetrekking? En wordt er op de juiste wijze belasting en premies ingehouden over vergoedingen en/of verstrekkingen? Deze verstrekkingen kunnen worden uitgekeerd op basis van de cao of de eigen arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is het belangrijk om bijzondere regelingen rond ontslag en non-activiteitsregelingen in de gaten te houden, om zo niet-tijdig voorziene fiscale lasten te vermijden.

Een andere complexe kwestie is het inlenen van ZZP’ers. De risico's die men hierbij loopt, kunnen worden beperkt. Dit kan worden bereikt door een adequaat beleid te voeren met betrekking tot de zogenaamde VAR-verklaringen. De specialisten op het gebied van risicobeheersing in de gezondheidszorg staan klaar om hierbij te ondersteunen.

Mogelijke vrijstelling vennootschapsbelasting

In beginsel geldt voor zorginstellingen een vrijstelling van vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling is van toepassing op alle activiteiten rondom het verplegen, verzorgen en genezen van patiënten. Maar let op: deze belastingvrijstelling vervalt als uw instelling in te grote mate andere activiteiten verricht. Overschrijdt men deze grens of dreigt men deze te overschrijden? Dan wordt er onderzocht of en hoe de belastingplicht alsnog vermeden kan worden.

Fiscale scan voor zorginstellingen

Meijburg & Co heeft een fiscale scan voor zorginstellingen ontwikkeld. Daarbij wordt de organisatie doorgelicht voor een of meerdere belastingmiddelen. Het eerste doel hiervan is het analyseren van de bestaande risico's. Het tweede doel is het vergroten van de kansen op optimalisering van de fiscale positie.

In de gezondheidszorg is het namelijk steeds belangrijker om fiscaal in control te zijn. Vanuit die visie benadert de Belastingdienst meer en meer instellingen over horizontaal toezicht. Men kan worden begeleid bij het opzetten van een Tax Control Framework. Daarin worden alle beheersingsmaatregelen en procedures vastgelegd, zodat er geen zorgen hoeven te zijn.

Advies nodig?

Heeft men een zorginstelling en wil men fiscaal advies over loonbelastingen? Of wenst men een fiscale scan te laten uitvoeren om de organisatie beter onder controle te hebben? De professionals zoeken altijd naar de beste oplossing. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan risicobeheersing en het verminderen van de belastingdruk, maar ook aan kosten en snelheid. Dankzij onze uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg hoeft men zich geen zorgen meer te maken over de fiscale aspecten van de instelling.

Aankomende events

12
Sep

Webcast - Belasting- en sociale zekerheidsaspecten van internationale tewerkstellingen

18
Sep

Seminar - Prinsjesdagontbijt Brabant 2024

18
Sep

Seminar - Prinsjesdagontbijt Limburg 2024

19
Sep

Webcast - Prinsjesdag: wat kunnen we verwachten van het Belastingplan 2025?

 
19
Sep

Roundtable - Belastingplan 2025 Vastgoedsector

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.