Tax Treasury

Over te betalen vennootschapsbelasting is minimaal 8% belastingrente verschuldigd. Over teruggaven wordt in principe geen rente vergoed. Het is dus belangrijk om je belastingpositie en de status van de aanslagregeling constant goed te monitoren. Als we zijn gemachtigd voor Service Bericht Aanslagen (SBA’s) kunnen we alle aanslagen beoordelen, bevindingen delen en gezamenlijk de belastingrentepositie beoordelen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.