Transfer Pricing Controversy

Er ontstaat steeds vaker discussie over transfer pricing, transparantie bij belastingen en heffingen op waardecreatie binnen een groep. Dit heeft op internationaal, regionaal en lokaal niveau geleid tot nieuwe wetgevingen.

Meer focus op transfer pricing bij belastingonderzoek

De fiscus maakt bij de uitvoering van het boekenonderzoek steeds vaker gebruik van digitale en datagedreven tools. Wereldwijd nemen belastingautoriteiten maatregelen om te beoordelen of het bedrijfsmodel van een onderneming wel overeenkomt met het fiscale model.

Voorbeelden zijn:

Transfer pricing-methode

Wij ontwikkelden een methode voor transfer pricing waarmee wij voor onze klanten het beste resultaat bereiken. Onze drieledige aanpak voor transfer pricing ziet er als volgt uit:

  • Zekerheid vooraf door middel van een APA/BAPA.

  • Een goede onderbouwing van het transfer pricing-beleid die verdedigbaar is bij een boekenonderzoek.

  • Aanvraag van een MAP.

Wij benadrukken met klem dat het belangrijk is dat jouw transfer pricing-documentatie van hoge kwaliteit is, zodat je over een solide basis beschikt in het geval van discussie met de Belastingdienst.

Zekerheid vooraf door middel van een APA/BAPA

Door proactief te zijn behoud je de controle over jouw transfer pricing-positie. Dit voorkomt uiteindelijk geschillen. Een Advance Pricing Agreement (APA) of een Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA) is bedoeld om eventuele onzekerheden met betrekking tot het transfer pricing-beleid weg te nemen.

Ervaring met APA/BAPA

Wij hebben veel ervaring met het APA-proces bij de Belastingdienst en maken gebruik van het Global Transfer Pricing Services-netwerk van KPMG als we een APA in het buitenland aanvragen. Als het gaat om het verkrijgen van zekerheid vooraf door middel van een BAPA, dan hebben wij ook beschikking over een zeer uitgebreid netwerk van ervaren professionals. Hierdoor verloopt het gehele proces soepel.

Actueel

Advies nodig?

Partner berry.dianne [at] kpmg.com Eindhoven
Partner uceda.agata [at] kpmg.com Amstelveen
Partner karreman.jens [at] kpmg.com Amstelveen
Partner hundscheid.franklin2 [at] kpmg.com Amstelveen

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.