Tax Compliance-nieuws

Tweede Kamer neemt bij stemming over pakket Belastingplan 2024 diverse amendementen en moties aan

Op de dag waarop de Tweede Kamer met verkiezingsreces is gegaan, hebben de Kamerleden het Belastingplan nog flink gewijzigd.

Het Belastingplan 2024 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2024 voor u op twee pagina’s gezet.

Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Verhoging belastingrente naar 6% voor inkomstenbelasting en aantal andere belastingen

Indien u nog geen aangifte inkomstenbelasting 2022 heeft gedaan, kunt u de belastingrente beperken door het aanvragen van een (aanvullende) voorlopige aanslag.

Leidraad Mandatory Disclosure Rules (DAC6) 2023 gepubliceerd

De Leidraad kent onder meer een aantal inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de eerdere versie.

Geen verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

In onze berichtgeving van 3 februari 2023 informeerden wij u over de wettelijke verhoging van het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting v ...

Beperk/voorkom 10,5% belastingrente door een (aanvullende) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8 naar 10,5%.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.