Belastingplan 2025 voor woningcorporaties

WEBCAST | Donderdag 19 september 2024 | 15:30-16:30 uur

Meld je hier aan

Ben jij ook benieuwd welke fiscale maatregelen het kabinet op Prinsjesdag specifiek voor woningcorporaties zal presenteren?

In het hoofdlijnenakkoord zijn weliswaar al de nodige voornemens opgenomen, maar het Belastingplan 2025 is natuurlijk hèt moment om te zien wat fiscaal daadwerkelijk wordt voorgesteld. Zo zijn wij benieuwd of ons nieuwe kabinet de aanpak van de problemen op de woningmarkt bijvoorbeeld ook langs fiscale weg zal gaan stimuleren. 

Tijdens onze webcast op donderdag 19 september aanstaande geven wij je graag een nadere toelichting op de belangrijkste punten uit het Belastingplan 2025, uiteraard specifiek voor woningcorporaties. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.