De houdster in de btw

 

Donderdag 16 mei 2024 | 11:00-12:00 uur

Meld je hier aan

De houdster neemt binnen de btw een bijzondere positie in. Dit komt omdat de houdster niet per definitie een btw-ondernemer is met een volledig recht op btw-aftrek. Zij kan zich in de praktijk bezighouden met het verrichten van prestaties (al dan niet tegen vergoeding), zoals het verstrekken van financiering en het verlenen van managementdiensten, of zich uitsluitend richten op het houden van deelnemingen. Iedere activiteit heeft haar eigen gevolgen voor de btw, met inbegrip van een eventuele beperking van het btw-aftrekrecht. In die laatste situatie kan de verlegde btw of voorbelasting op inkopen een aanzienlijke kostenpost vormen. Daarnaast kunnen ook kostendoorberekeningen aan of door de houdster belangrijke btw-gevolgen hebben, die niet altijd op voorhand duidelijk zijn.

Gelet op de toenemende complexiteit van dit onderwerp staan wij in deze sessie stil bij het btw-ondernemerschap van houdsters, de gevolgen van het verrichten van bepaalde prestaties (al dan niet tegen vergoeding), de mogelijke beperkingen van het btw-aftrekrecht en het bepalen van de omvang daarvan. Dit doen wij aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden en onze meest recente ervaringen met de Belastingdienst.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.