Brexit: gevolgen voor grensarbeiders

30 september 2020
Brexit: gevolgen voor grensarbeiders

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten en is de overgangsperiode ingegaan die duurt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode gelden nog alle EU-regels en wetten en onderhandelen de EU en het Verenigd Koninkrijk over hun relatie in de periode na 1 januari 2021.

Voor Britten en hun gezinsleden die voor 1 januari 2021 al in Nederland wonen verandert er niet zoveel. Deze groep is de afgelopen maanden actief door de IND uitgenodigd om een verblijfsvergunning aan te vragen, zodat zij ook na de overgangsperiode in Nederland mogen blijven wonen en werken. De vergunning wordt verleend onder de huidige voorwaarde voor hun verblijf als EU-onderdaan en de eisen zijn dus niet strenger geworden. Ook na de overgangsperiode heeft een Nederlandse werkgever voor deze personen geen werkvergunning nodig.

Dit geldt overigens niet alleen voor Britse burgers, maar ook voor hun familieleden die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

Britse grensarbeiders in Nederland

Een bijzondere groep werknemers voor wie de brexit belangrijke gevolgen kan hebben zijn Britten die in het Verenigd Koninkrijk wonen en die in Nederland werken als grensarbeider.

Voor degenen die uiterlijk voor 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland werken geldt dat zij, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, vanaf 1 januari 2021 in Nederland mogen blijven werken zonder dat hiervoor een werkvergunning is vereist. Zij moeten dan wel beschikken over een document ‘Grensarbeider’, waarmee kan worden aangetoond dat men het recht heeft om Nederland in en uit te reizen.

Het document Grensarbeider moet online worden aangevraagd, maar de IND heeft nog niet gepubliceerd aan welke specifieke voorwaarden moet worden voldaan of hoe de aanvraag kan worden ingediend. Dit zal in de komende maanden duidelijk worden.

Voor Britten die pas na 1 januari 2021 voor het eerst als grensarbeider in Nederland aan de slag willen gaan is nog onduidelijk of een werkvergunning nodig is. Dit hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen. Als hierover geen afspraken worden gemaakt, dan is straks een werkvergunning verplicht.

Of een werkvergunning voor deze groep kan worden verleend onder versoepelde voorwaarden is nog onbekend. Een aanvraag moet in ieder geval worden ingediend bij het UWV en de procedure kan vijf weken in beslag nemen.

Nederlandse grensarbeiders in het Verenigd Koninkrijk

Er zijn ook veel Nederlanders die in Nederland wonen maar die als grensarbeider in het Verenigd Koninkrijk werken. Ook voor hen is het straks belangrijk welke afspraken er worden gemaakt.

De Britse regering heeft recent nieuw beleid gepubliceerd voor alle EU-grensarbeiders die werkzaam zijn in het Verenigd Koninkrijk. Bestaande grensarbeiders die uiterlijk op 31 december 2020 als grensarbeider zijn gestart behouden hun status en mogen ook na de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk blijven werken als ze hiervoor een grensarbeidervergunning aanvragen.

Vergelijkbaar met de situatie in Nederland zal het Verenigd Koninkrijk ook later dit jaar nog een speciale procedure bekendmaken waarmee de grensarbeider kosteloos online een aanvraag kan indienen. Het is de bedoeling dat de aanvraag zowel vanuit het Verenigd Koninkrijk als vanuit Nederland kan worden gedaan.

Verder is bekend dat bestaande grensarbeiders tot 1 juli 2021 op basis van alleen hun paspoort of een geldige ID-kaart naar het Verenigd Koninkrijk mogen reizen. Vanaf 1 juli 2021 wordt het echter verplicht om daarnaast over een geldige grensarbeidervergunning te beschikken.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een grensarbeidervergunning voor vijf of voor twee jaar afgegeven.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.