Eindejaarstips 2022 voor Familie & Bedrijf

17 november 2022
Eindejaarstips 2022 voor Familie & Bedrijf

Het fiscale landschap verandert voortdurend, zeker ook voor familiebedrijven. In 2023 veranderen de tarieven in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting ingrijpend, waardoor de totale belastingdruk behoorlijk toeneemt. Ondanks alle discussies blijft de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) tot op heden onaangetast, we verwachten dat daarover in 2023 meer duidelijkheid komt.

In deze uitgave vindt u een aantal tips op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2023 actie zou moeten ondernemen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Verder geven wij een overzicht van de nieuwe wetgeving, die onder andere uit het Belastingplan 2023 voortvloeit.

Eindejaarstips 2022 voor Familie & Bedrijf

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.