Publicatie kennisgroepstandpunten Belastingdienst

18 april 2023
tc

Op 30 maart 2023 heeft de Belastingdienst een belangrijke stap richting meer transparantie gezet door de standpunten van zijn kennisgroepen online te publiceren. De kennisgroepen van de Belastingdienst houden zich bezig met een breed scala aan fiscale vraagstukken, waaronder inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Deze kennisgroepstandpunten geven dan ook een waardevol inzicht in hoe de Belastingdienst bepaalde (fiscale) vraagstukken benadert. De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd de kennisgroepstandpunten in de toekomst op de website te zullen blijven publiceren en actualiseren. Op regelmatige basis verschijnen er ook nieuwe kennisgroepstandpunten op de website.

De kennisgroepstandpunten verschaffen belastingplichtigen niet alleen meer inzicht over hoe de Belastingdienst met bepaalde fiscale regelgeving omgaat, maar deze standpunten kunnen de Belastingdienst ook binden. In 2021 heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat kennisgroepstandpunten bij een belastingplichtige gerechtvaardigd vertrouwen kunnen opwekken, en dat de Belastingdienst dit dient te respecteren, zelfs als dat een afwijking van de wet betekent.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.