Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

14 april 2020
NOW

De Nederlandse regering heeft met de NOW-regeling een crisis maatregel genomen die zijn weerga niet kent. Uitgangspunt is dat ondernemers tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen. Die 90% wordt bereikt bij een omzetdaling van 100%. Bij een minder erge omzetdaling wordt de 90% pro rata verminderd. Vanaf 6 april konden de eerste aanvragen worden ingediend. Binnen  een paar dagen zijn er al 67.000 aanvragen ingediend en zijn de eerste 9.000 voorschotten uitbetaald.

In recordtempo vervaardigd: Haastige spoed...?

De uitrol van NOW Is een indrukwekkende prestatie van de Nederlandse overheid. Het in elkaar zetten van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en inrichten van het aanvraagproces is in record tempo gerealiseerd, maar met het gevolg dat het een erg ruwe regeling is die nagenoeg geen rekening houdt met de specifieke omstandigheden van bepaalde branches of bedrijven. De regeling vergelijkt bijvoorbeeld de omzet in een drie maandsperiode in 2020 (naar keuze beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei) met de gemiddelde kwartaal omzet in 2019. Bedrijven met seizoenspatronen kunnen er hierdoor slecht van afkomen of juist relatief een veel te hoge subsidie krijgen. Dit is ook het onderdeel waar de meeste vragen aan minister Koolmees over zijn gesteld door de verschillende politieke partijen.

Wat als ruwheid tot willekeur leidt.

De regering heeft al herhaaldelijk aangegeven de ruwheid van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid voor lief te nemen en hier geen aanpassingen voor te willen doorvoeren. De vraag is echter of dat uiteindelijk verstandig is. Door de regeling in deze mate ruw vorm te geven dreigen er namelijk willekeurige uitkomsten te ontstaan. Met alle goede bedoelingen die aan de regeling ten grondslag liggen, kan dat toch echt niet het beoogde doel zijn.

Olaf Leurs, Partner KPMG Meijburg & Co

 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.