Werkgevers en werknemers hebben te maken met gestegen (energie)kosten: hoe kom je elkaar tegemoet?

14 november 2022
ps

Financiële zorgen hebben veel impact op de (mentale) gezondheid van werknemers. Dat leidt uiteindelijk tot meer kans op ziekteverzuim en langdurig uitval van werknemers. Een tegenvaller op de al krappe arbeidsmarkt. Met de aanhoudende hoge inflatie, onder meer door de hoge energiekosten, zoeken werkgevers daarom naar mogelijkheden om hun werknemers (financieel) te steunen. Aan welke maatregelen kan een werkgever denken en wat zijn de fiscale consequenties daarvan?

Een financiële meevaller

De meest voor de hand liggende oplossing is het indexeren van de salarissen. Of (bepaalde groepen) werknemers een eenmalige of tijdelijke toelage uitkeren. Maar ook gratis maaltijden, korting op gezonde voeding of het aanbieden van hulp van een budgetcoach vallen onder de mogelijkheden.

Bedrijven hebben zelf ook te maken met de stijgende prijzen als gevolg van de torenhoge inflatie. Werkgevers zitten dan ook niet te wachten op extra werkgeverslasten. Want immers alle voordelen die uit een dienstbetrekking voortvloeien, worden gezien als loon. Over loon moet loonbelasting en premies volksverzekeringen worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Daarnaast zijn er premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet verschuldigd over loon, welke ook moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor de steun in de rug van de werkgever ter compensatie van de hoge inflatie.

Laat belastingen u niet weerhouden

Het is daarom belangrijk om de fiscale gevolgen van de verschillende oplossingen in kaart te brengen. Ook moet niet vergeten worden dat meer inkomen voor een werknemer ook als gevolg kan hebben dat hij of zij het recht op toeslagen verliest. Dat is te voorkomen.

Werkgevers kunnen de werkkostenregeling inzetten om vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan de werknemer te geven. Onder voorwaarden valt daar zelfs een eenmalige toelage onder of een maaltijd op de werkplek.

Uiteraard denken we graag mee in oplossingen voor zowel de werkgever als werknemer. Niet alleen financiële compensatie voor de energiekosten, maar ook in mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit . Er is meer mogelijk dan u wellicht denkt!

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.