Zorgvrijstelling btw mogelijk beperkt door beoordeling btw-vrijstelling

12 mei 2023
btw zorgvrijstelling

Zorgvrijstelling btw mogelijk beperkt door beoordeling btw-vrijstelling op individueel niveau in het geval van een fiscale eenheid omzetbelasting

AG Ettema heeft bij een lopende zaak bij de Hoge Raad, aangaande de toepassing van een btw-vrijstelling voor zogenoemde 24 uursdienstverlening door een BV, behorende tot een fiscale eenheid omzetbelasting, in haar conclusie aangegeven dat de toepassing van de btw-vrijstelling op het niveau van de individuele instellingen dient te worden beoordeeld en niet op het niveau van de fiscale eenheid omzetbelasting.

De BV houdt zich in de onderhavige casus bezig met de 24-uurs reactieve en proactieve zorg op afstand, inclusief de eventuele opvolgzorg, welke dienstverlening zowel aan de moederstichting als aan derden wordt verricht.

Voorzover de prestaties buiten de fiscale eenheid worden verricht is Ettema van mening dat de btw-gevolgen van deze dienstverlening op entiteitsniveau op haar btw-merites dient te worden beoordeeld. Als gevolg van het feit dat de BV op zichzelf niet kwalificeert als een zorginstelling, kan deze entiteit voor haar dienstverlening geen beroep doen op een (zorg)vrijstelling en ook niet ‘meeliften’ met de zorgvrijstelling van de moederstichting met wie zij een fiscale eenheid omzetbelasting vormt.

De fiscale eenheid omzetbelasting heeft naar de mening van Ettema slechts een administratieve functie en geen werking naar buiten toe.

In onze visie kan deze zaak, indien en voor zover de Hoge Raad de mening van AG Ettema volgt, grote (financiële) gevolgen hebben voor de btw-behandeling van diverse door afzonderlijke, maar binnen de fiscale eenheid omzetbelasting opgenomen, entiteiten, verrichte (zorg)dienstverlening.

 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.