Adam Polacsik

Adam is gespecialiseerd in transfer pricing en heeft meer dan tien jaar werkervaring op dit gebied. Hij heeft in Italië grote multinationals bijgestaan in tal van bedrijfstakken, zoals de onroerendgoedsector, de automobielindustrie, de farmaceutische sector en de sectoren energie en luxegoederen. Meer specifiek heeft Adam geholpen met het opstellen van de nodige transfer pricing documentatie volgens de gedragscode van de EU en het actieplan van de OESO inzake Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Daarnaast heeft hij cliënten bijgestaan in het bereiken van onderhandelingsakkoorden (vaststellingsovereenkomsten, APA’s), onderlinge overlegprocedures (MAP’s), in boekenonderzoek bij fusies en overnames, in het plannen van verrekenprijsbeleid en bij bedrijfsstructurering/reorganisaties.

Adam heeft uitgebreide ervaring met en kennis van de vereisten en regelingen die op transfer pricing van toepassing zijn, zowel op nationaal als internationaal niveau, in onder meer Nederland, Italië, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije. Hij heeft lokale en buitenlandse multinationale entiteiten geadviseerd over Country-by-Country- (CbC-)documentatie en hen geholpen met lokale CbC-rapportage en -kennisgevingen.

Adam maakt ook deel uit van het ESG-team van KPMG Meijburg & Co, dat samen met het ESG-netwerk van KPMG cliënten adviseert over het bereiken en naleven van de ESG-doelen.

Opleiding en lidmaatschappen

  • BSc Bedrijfskunde, Università Commerciale L. Bocconi, Milaan, Italië
  • MSc International Economics and Business Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Fellow van het Malta Institute of Taxation

Specialismen

  • Transfer Pricing

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.