Dianne Berry

Dianne heeft cliënten bijgestaan bij het opzetten, invoeren en optimaliseren van hun transfer pricing-beleid en het opstellen van hun transfer pricing-documentatie, alsook bij het rechtvaardigen van hun fiscale beleid ten overstaan van de fiscus. Tevens heeft zij op mondiaal niveau opdrachten gecoördineerd met buitenlandse KPMG-kantoren. Dianne speelt een belangrijke rol in het EMA-netwerk van KPMG. Hierbij houdt zij zich vooral bezig met operationele transfer pricing-initiatieven en transfer pricing-technology.

Sinds Dianne in 2005 in dienst is getreden bij KPMG Meijburg & Co heeft zij een groot aantal bedrijven geadviseerd op het gebied van (inter)nationale fiscale vraagstukken. Ook heeft zij leiding gegeven aan verschillende (grensoverschrijdende) transfer pricing-projecten.

Dianne heeft in verschillende EU-landen voor cliënten unilaterale en bilaterale APA’s met de fiscus af kunnen sluiten. Ze heeft veel ervaring met het begeleiden van cliënten bij transfer pricing-onderzoeken door de belastingdienst en helpt multinationals bij het opstellen van hun country-by-country-rapportages en het uitvoeren van de bijbehorende analyses.

Dianne is gespecialiseerd in het signaleren van kansen op het gebied van operationele transfer pricing and transfer pricing-automatisering en werkt hierbij nauw samen met de tax technology-specialisten van KPMG. Omdat ze zelf in de fiscale praktijk heeft gewerkt en nog steeds nauwe banden onderhoudt met collega’s die actief zijn in de advies, aangifte- en tax technology-praktijk ziet Dianne het bredere plaatje zonder daarbij de specifieke transfer pricing-aspecten uit het oog te verliezen.

Dianne adviseert cliënten in uiteenlopende sectoren, waaronder ondernemingen in de halfgeleiderindustrie, in de IT-, retail- en energiesector en in de chemische industrie.

Dianne spreekt regelmatig op transfer pricing-bijeenkomsten van KPMG en heeft in het verleden gastcolleges over transfer pricing gegeven aan Nederlandse universiteiten.

 

Opleiding

Master fiscaal recht, Universiteit Maastricht

Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Specialismen

  • Transfer Pricing

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.