Jelmer Post

Jelmer Post, senior tax manager, is werkzaam op de People Services praktijk. Hij is gespecialiseerd in de fiscale advisering over loonheffingen voor grote en middelgrote ondernemingen in zowel nationale als internationale context, alsmede over aandelengerelateerde beloningen, de fiscale gevolgen voor werknemers bij herstructureringen, fusies en overnames en over sociale zekerheidsgerelateerde zaken.

Jelmer is bestuurslid van de sectie Loonbelasting en Sociale Zekerheid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Jelmer is docent Loonbelasting en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Amsterdam, alsmede voor de Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB). Daarnaast is hij redacteur en co-auteur van een boek over Loonbelasting, uitgegeven door Sdu

Specialismen

  • People Services

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.