Meij ESG: duurzaam en verantwoord ondernemen

Bij Meijburg zien we ESG niet alleen als een verantwoordelijkheid, maar ook als een kans om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Onze Environmental, Social, en Governance (ESG) aanpak, gebaseerd op de pijlers Planet, People, Prosperity en Governance, integreert sociale en ecologische overwegingen in onze kernactiviteiten. Deze pijlers vormen de fundamenten van ons voortdurend evoluerende beleid, waarbij we streven naar positieve impact en duurzame groei. 

Planet

Wij streven naar een vermindering van onze ecologische voetafdruk. Hiervoor volgen we een tweesporenbeleid gericht op reductie en compensatie van CO2-uitstoot. We nemen verschillende maatregelen om onze emissies te verminderen, energie-efficiëntie te verbeteren en afvalreductie te stimuleren. Concrete voorbeelden zijn verduurzaming van onze kantoren, het scheiden van afvalstromen en elektrificatie van ons wagenpark. Bovendien compenseren wij sinds 2009 overtollige CO2-uitstoot via de ‘Gold Standard’, de wereldwijde kwaliteitsstandaard voor compensatieprocessen.

People

We zetten ons in voor een diverse en inclusieve organisatie waarin medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Onze Diversiteit & Inclusie doelstellingen vertalen zich in initiatieven en trainingen voor gelijke kansen en een veilige werkomgeving. Daarnaast bieden wij met ons uitgebreide Learning & Development programma uitdaging en een ontwikkelgerichte werkomgeving. Als kennisorganisatie besteden wij  voortdurende aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers, met oog voor hun mentale en fysieke gezondheid.

Prosperity

Meijburg is een kennisorganisatie. Kwaliteit en hoogwaardig advies zijn bij ons prioriteit. Kennis betekent voor ons niet alleen het opleiden, ontwikkelen en coachen van talent, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor welvaart en welzijn. Onze aanpak richt zich op projecten die nauw verbonden zijn met onze bedrijfsvoering, zoals educatie, talentontwikkeling, sociale innovatie, en welzijn. We ondersteunen de culturele sector via ons sponsorprogramma, omdat cultuur ons verbindt, inspireert en de basis vormt voor innovatie. Ook initiëren we jaarlijks diverse maatschappelijke initiatieven en stimuleren wij onze medewerkers om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Hiervoor hebben wij onder andere in samenwerking met KPMG de Stichting Make It Happen Fund opgericht.

Governance

Een solide governance-structuur vormt de ruggengraat van ons bedrijf. We handhaven hoge normen van integriteit, ethiek en transparantie in al onze activiteiten. Besluitvorming is open en eerlijk, met duidelijke verantwoording aan belanghebbenden. Ook waarborgen we strikte naleving van wet- en regelgeving.

Ook integreren we duurzaam ondernemen in onze dagelijkse bedrijfsprocessen in de pijlers Planet, People en Prosperity. Extern manifesteren we onze betrokkenheid via adviesdiensten van ons ESG Tax Sustainability-team, een integraal onderdeel van het wereldwijde KPMG ESG-netwerk. Dit team speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van organisaties op hun duurzaamheidstraject, waarbij ze gespecialiseerde kennis bieden op het gebied van ESG-gerelateerde fiscale vraagstukken.

Links & Downloads

Meijburg Senior Day in beeld!

Senior Day

Contact

Partner moor.martine [at] kpmg.com Amstelveen
Director waller.elbert [at] kpmg.com Amstelveen

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.