Multinationals

Uitdagingen voor multinationals

Onze specialisten zijn multinationals graag van dienst bij assurantiebelastingkwesties. Assurantiebelasting speelt, gemerkt of ongemerkt, een steeds grotere rol bij multinationals.Wanneer een multinational een eigen captive verzekeraar in de groep heeft, dan zal hij zich veelal bewust zijn van de assurantiebelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de pagina over verzekeraars. Ook zonder captive verzekeraar in de groep kan assurantiebelasting van belang zijn.

Assurantiebelasting of btw?

Wij zien een trend waarbij multinationals naast het reguliere aanbod vaker een garantie of verzekering verkopen. De vraag is dan: is assurantiebelasting of btw verschuldigd?  

Assurantiebelasting en btw worden vaak met elkaar vergeleken. Het zijn namelijk allebei indirecte belastingen. Bovendien geldt voor beide een tarief van 21%. Maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen. Zo kunnen bedrijven assurantiebelasting niet terugvragen, in tegenstelling tot btw die voor multinationals veelal wel aftrekbaar is. 

Daarnaast zijn er over de btw, met het oog op harmonisatie van regelgeving, allerlei afspraken tussen landen gemaakt. Assurantiebelasting is internationaal daarentegen bijna niet geharmoniseerd. Daardoor kunnen de reikwijdte, de wijze van berekening en de tarieven per land sterk verschillen. Zelfs binnen de Europese Unie zijn er grote verschillen.

Verzekering of ander soort product?

Naast de meer traditionele verzekering zijn er verschillende andere producten, zoals verlengde garanties of service- en onderhoudscontracten, die de vraag op kunnen roepen of assurantiebelasting verschuldigd is. Het belang bij dit soort vraagstukken is veelal groot. Zo kan de Belastingdienst in discussies soms stellen dat over bepaalde elementen in de prijs zowel btw als assurantiebelasting verschuldigd is. De uitkomst kan echter ook zijn dat geen van beide verschuldigd is.

De multinational als belastingplichtige

Wat multinationals niet altijd weten, is dat zij door de Belastingdienst zelf verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de assurantiebelasting. In de praktijk zien wij dat zo nu en dan ook gebeuren. Dit geldt niet alleen voor door de multinational ingekochte verzekeringen voor diens eigen positie, maar ook als de multinational verzekeringen bij diens product aanbiedt of daarbij bemiddelt. In Nederland kunnen er meerdere belastingplichtigen voor de assurantiebelasting zijn.

De multinational als verzekeringnemer

Een onderbelicht thema in de assurantiebelasting is de kostenpost die deze belasting vormt voor ondernemers. We zien geregeld dat multinationals onbedoeld te veel assurantiebelasting betalen. Dat komt meestal door dubbele afdracht.

Daarnaast kunnen bedrijven te maken hebben met een te hoge toebedeling aan landen waar een hoog belastingpercentage geldt. Tegelijkertijd missen multinationals in sommige gevallen complianceverplichtingen wanneer zij zelf verantwoordelijk zijn voor de afdracht.

Fiscaal advies over assurantiebelasting nodig?

Vragen over de assurantiebelasting? Het specialistenteam van KPMG Meijburg & Co helpt hier graag bij. Wij beschikken over expertise op zowel nationaal als internationaal gebied. Bovendien maken wij deel uit van het wereldwijde KPMG-netwerk. Daardoor kunnen wij goed helpen om de assurantiebelastingpositie in kaart te brengen. Wij kijken ernaar uit om kennis te maken. Kijk ook naar de webcast die wij over dit onderwerp voor de beroepsorganisatie NARIM organiseerden. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.