ESG Tax Sustainability

Op klimaat- en sociaal gebied komt er veel op ondernemingen af. Om het gedrag van mensen en organisaties te beïnvloeden, zitten we op een golf van nieuwe fiscale ESG-wetgeving. Ons ESG Tax Sustainability-team is onderdeel van het globale KPMG ESG-netwerk en heeft wereldwijde expertise om organisaties bij te staan in hun duurzaamheidstraject.

Lees de laatste nieuwsbrief

Organisaties moeten duurzaamheid meten en inzichtelijk maken. Hoe men bijdraagt aan duurzaamheid en prestaties op het gebied van milieu-uitdagingen, het beheer van werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers, en het besturen van de organisatie, inclusief beloningen en belastingstrategieën, wordt in overweging genomen.

De drie factoren bij het meten van en de rapportage over duurzaamheid

Accelerate the energy

Accelerate the energy transition

Environmental gaat na hoe een organisatie bijdraagt aan duurzaamheid en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen, zoals afval, broeikasgassen en productie. Denk aan reeds bestaande belastingen die milieuvriendelijk gedrag stimuleren en milieuvervuilend gedrag beprijzen. In control zijn over de fiscale risico’s, fiscale kansen benutten en voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid is belangrijk. Op nationaal, Europees en mondiaal niveau volgen de tax sustainability ontwikkelingen zich in rap tempo op.

s

Leave no one behind

Social kijkt naar hoe een organisatie omgaat met zijn werknemers, zoals werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid. In het verlengde hiervan ligt 'responsible tax’: erkennen dat belasting de instapprijs is die we betalen voor een beschaafde en sociale samenleving. Een dialoog tussen bedrijven, belastingautoriteiten, ngo's en consumenten is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen. Om dit te stimuleren komen er steeds meer belastingvoordelen beschikbaar voor organisaties die deze sociale doelstellingen nastreven.

License to operate

License to operate

Governance onderzoekt hoe een organisatie bestuurd wordt door onder andere te kijken naar de beloningen en de belastingstrategie. Het creëren van vertrouwen bij stakeholders door transparant te zijn over de belastingpositie van de organisatie wordt benadrukt. De startpunten daarbij zijn: structuur aanbrengen in rapportages, de verwachtingen van stakeholders adresseren en het uitleggen van de bijdragen van de organisatie. Denk aan een zogeheten PACT-analyse (‘Purpose, Approach, Contribution and Tax’).

Aankomende events

12
Sep

Webcast - Belasting- en sociale zekerheidsaspecten van internationale tewerkstellingen

18
Sep

Seminar - Prinsjesdagontbijt Brabant 2024

18
Sep

Seminar - Prinsjesdagontbijt Limburg 2024

19
Sep

Webcast - Prinsjesdag: wat kunnen we verwachten van het Belastingplan 2025?

 
19
Sep

Roundtable - Belastingplan 2025 Vastgoedsector

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.