Energiebelasting en milieuheffingen

Meld je nu aan voor de ESG-nieuwsbrief

Het milieu en het klimaat staan volop in de schijnwerpers. In het nieuws gaat het regelmatig over de klimaatdoelen en belastingheffing over milieubelastend gedrag. Een van de gevolgen is dat de Belastingdienst de afgelopen jaren steeds strenger controleert of bedrijven zich wel aan de wetgeving houden omtrent energiebelasting en milieuheffingen. En dat terwijl de ontwikkelingen en voortdurend veranderende regels op milieugebied amper bij te houden zijn. Met de strengere controles die nu van kracht zijn, is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de recentste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en volledig compliant te zijn. Onze professionals bieden graag ondersteuning en advies op dit gebied. KPMG Meijburg & Co's specialisten staan klaar om fiscaal advies te bieden.

Energiebelasting

Energiebelasting

De tarieven van de energiebelasting stijgen vrijwel elk jaar opnieuw. Voor de energiebelasting zijn verschillende vrijstellingen en teruggaafmogelijkheden beschikbaar. Dit kan binnen organisaties tot significante besparingen leiden. Er wordt onderzocht of er in de situatie een vrijstelling of teruggaafmogelijkheid van toepassing is. Is ooit overwogen of de aangifte voor de energiebelasting zakelijk moet worden gedaan, bijvoorbeeld bij zonnepanelen? Of misschien wordt vermoed dat de Belastingdienst een te hoog bedrag in rekening heeft gebracht.

Milieuheffingen

Milieuheffingen

Naast de energiebelasting gelden er ook andere milieuheffingen in Nederland. Het doel van deze heffingen is om milieubelastend gedrag te belasten. Er zijn verschillende soorten:

  • Afvalstoffenbelasting
  • Belasting op leidingwater
  • Kolenbelasting
  • Verontreinigingsheffing
  • Zuiveringsheffing

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.