Tax Transparency & Reporting

Meld je nu aan voor de ESG-nieuwsbrief

De ontwikkeling dat belastingdiensten en bedrijfsdirecties meer fiscale transparantie en fiscaal risicomanagement van grote ondernemingen eisen, is alweer een tijdje bezig. Maar eenzelfde ontwikkeling zien we nu ook bij investeerders, cliënten en het grote publiek: belanghebbenden die allemaal steeds duidelijker oproepen tot grotere transparantie. Dit alles is onlosmakelijk verbonden met het vertrouwen in multinationals, en met de bestendiging en verbetering van hun reputatie. 

Diverse groepen belanghebbenden, zoals investeerders, overheden, werknemers, ngo’s en ratingbureaus, beschouwen belastingen als een belangrijk onderdeel van het ESG-beleid. Bij het bepalen of de fiscale positie van een onderneming overeenstemt met ESG-normen zijn de visie van een onderneming over (het betalen van) belastingen en de transparantie over haar fiscale positie van cruciaal belang.

Uitdagingen van vandaag

De uitdagingen van vandaag

Meer dan ooit moeten bedrijven in staat zijn aan te tonen dat zij de fiscale risico’s altijd onder controle hebben. Een duurzame en eerlijke benadering van belastingen, fiscale transparantie en openheid van ondernemingen over hoeveel belasting zij betalen in de landen waar zij actief zijn, zijn inmiddels essentiële onderdelen van duurzame ondernemingsstrategieën. Daarbij hebben we te maken met de volgende ontwikkelingen:

  • Investeerders en het grote publiek dringen aan op meer transparantie.
  • Wetgevers en toezichthouders eisen in toenemende mate ook meer transparantie.
  • Toonaangevende ondernemingen hanteren hoge maatstaven.
  • Internationale organisaties (zoals het Global Reporting Initiative) ontwerpen ESG-(jaar)verslagleggingskaders die voor iedereen te volgen en te begrijpen zijn.
Oplossingen vandaag

En de oplossingen van morgen

Geen ‘one size fits all'.

Fiscale transparantie kan gezien worden als een traject in ontwikkeling. Er bestaat geen ‘one size fits all’. Wel zien we een algemene trend, waarbij naast kwalitatieve gegevens (zoals fiscaal beleid, fiscale strategie en fiscaal bestuur) ook kwantitatieve bedrijfsgegevens (per land of regio) door ondernemingen worden gepubliceerd. Bij Meijburg Co zijn wij ervan overtuigd dat de roep om meer fiscale transparantie een goede (en legitieme) ontwikkeling is en de sleutel kan zijn tot verantwoordelijk fiscaal gedrag en de opbouw van vertrouwen. Ons doel is onze cliënten hierbij te helpen en op te treden als hun vertrouwde adviseur in dit traject, van begin tot eind.

Tax Governance Code helpt vertrouwen opbouwen

Op 18 mei 2022 heeft VNO-NCW haar Tax Governance Code gepubliceerd. Deze Code is ontwikkeld door het bedrijfsleven en direct omarmd door 40 grote, internationaal opererende Nederlandse concerns (waaronder 20 van de 25 AEX-bedrijven). Doel van de Tax Governance Code is dat deze tot meer transparantie zal leiden over de fiscale positie van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

De Tax Governance Code is beknopt opgesteld en gebaseerd op het ‘comply or explain’-principe. De Code verwacht dat betrokken ondernemingen de ambities die in deze Code zijn verwoord onderschrijven en naleven. Hoewel de Tax Governance Code in eerste instantie is geschreven voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, worden ook niet‑beursgenoteerde ondernemingen aangemoedigd om zich aan te sluiten. Het comply or explain-principe betekent dat wanneer een onderneming een principe of bepaling van de Code nog niet naleeft, zij moet uitleggen wat zij gaat doen om de Code binnen redelijke termijn wel na te komen.

Zoals VNO-NCW aangeeft in het voorwoord van de Code, is zij er stellig van overtuigd dat de Tax Governance Code zal bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en een zinvol antwoord zal zijn op de publieke oproep aan ondernemingen om meer transparantie en verantwoording over hun fiscale positie te geven. VNO-NCW is er tevens van overtuigd dat de Code belanghebbenden in staat zal stellen een beter inzicht te krijgen in de naleving van nationale en internationale belastingregels door bedrijven. Om aan alle regels in de Code te voldoen, zullen bedrijven echter een serieuze inspanning moeten leveren.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.