Estate Planning

Als oprichter van een familiebedrijf heeft men dagelijks veel te doen met betrekking tot de bedrijfsvoering, waardoor de focus vaak daarop ligt. Met Estate Planning kan ervoor gezorgd worden dat ook toekomstige familiezaken goed geregeld zijn.

Regel zaken voor later met Estate Planning

Als oprichter van een familiebedrijf heeft men dagelijks veel te doen met betrekking tot de bedrijfsvoering, waardoor de focus vaak daarop ligt. Het gevolg van die drukte is dat vraagstukken die een directe impact op het bedrijf hebben prioriteit krijgen. Andere, minder urgente zaken, zoals bijvoorbeeld de oude dag, lijken dan nog ver weg en krijgen dus niet of nauwelijks aandacht. Toch is het verstandig om hier ook aandacht aan te besteden. Met Estate Planning kan ervoor gezorgd worden dat ook toekomstige familiezaken goed geregeld zijn. Onze adviseurs kunnen adviseren over de fiscale en juridische aspecten die daarbij horen. 

Bedrijfsstructuur

Het is dus verstandig om de bedrijfsstructuur van het familiebedrijf ook te overwegen vanuit het perspectief van Estate Planning. Is die structuur wel optimaal voor een toekomstige vererving van het familiebedrijf? Is het testament zo opgesteld, dat bij die vererving niet teveel belasting wordt betaald?

Estate Planning tijdens leven

Een goede Estate Planning is niet alleen op overlijden gericht. Wij adviseren daarom ook over schenkingstrajecten en (bedrijfs)overdrachten tijdens het leven, wat op de lange termijn aanzienlijke belastingbesparingen kan opleveren. En dat zonder dat de volgende generatie al de zeggenschap over het familiebedrijf of de beschikking over het familiekapitaal krijgt.

Behoud van het familiekapitaal

Is het juist wel de bedoeling dat de volgende generatie nu al kan beschikken over (een deel van) het familiekapitaal? Ook dan denken wij mee om te bepalen hoe er op een fiscaal vriendelijke manier al geld naar de volgende generatie kan. Estate Planning is dus een belangrijk punt op de agenda van de familie, want goede Estate Planning zorgt mede voor het behoud van het familiekapitaal.

Advies nodig?

Partner bom.hans [at] kpmg.com Amstelveen
Director gerritsen.charlotte [at] kpmg.com Amstelveen

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.