Belastingverdragen en fiscaal advies

Als inwoner van Nederland die inkomsten ontvangt uit een ander land, is de kans groot dat beide landen belasting heffen over die inkomsten. Dit geldt ook als men in een ander land woont en inkomsten uit Nederland ontvangt. Om dit soort dubbele belasting te voorkomen, heeft Nederland met zo’n 95 landen belastingverdragen afgesloten. De inhoud ervan verschilt per verdrag. De experts van Meijburg & Co helpen graag om niet te verdwalen in alle regelgeving.

Belastingverdragen en fiscaal advies

Wanneer is er eigenlijk sprake van inkomsten uit het buitenland? Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

  • Verrichten van werkzaamheden in het buitenland.

  • Verhuren van een tweede woning in een ander land.

  • Inkomsten ontvangen uit een filiaal van een onderneming in het buitenland.

In Nederland moeten inwoners belasting betalen over al hun inkomsten, ongeacht waar deze vandaan komen. In een ander land moet daarom ook belasting betaald worden, omdat de inkomsten daarvan afkomstig zijn. Hetzelfde geldt in het omgekeerde geval. Zo ontstaat dubbele belasting. Zoals gezegd, heeft Nederland met zo’n 95 landen belastingverdragen afgesloten om dit te voorkomen.

Belastingverdragen en regelgeving

Wat houden die belastingverdragen nu precies in? Zo’n verdrag is een overeenkomst tussen twee landen. Daarin is vastgelegd wie het recht van belastingheffing heeft over bepaalde inkomsten. De inhoud ervan verschilt per belastingverdrag. Dat betekent dat er per geval bekeken moet worden aan welk land en in welke mate belasting betaald moet worden. Dit zit vaak complex in elkaar, daarom staan onze specialisten graag bij.

Belastingontwijking tegengaan met BEPS

In eerste instantie stonden de belastingverdragen in het teken van het voorkomen van dubbele belasting, maar er kwam steeds meer naar voren dat de overeenkomsten ook kunnen leiden tot dubbele niet-heffing. De oorzaak hiervan is dat de belastingstelsels van verschillende landen soms enorm van elkaar verschillen. Allerlei bedrijven en personen maakten hier handig gebruik van, waardoor de belastingopbrengsten van landen steeds meer terugliepen.

Om deze belastingontwijking tegen te gaan, heeft de OECD het actieplan BEPS in het leven geroepen. BEPS staat voor Base Erosion and Profit Shifting: een actieplan dat het ontspringen van belastingbetaling via grondslaguitholling en winstverschuiving tegengaat. Er staan in totaal vijftien nationale en internationale maatregelen in. Deze BEPS maatregelen richten zich op het belasten van de winsten daar waar de economische activiteiten plaatsvinden.

MLI: geen misbruik belastingverdragen meer

Een van de maatregelen uit het BEPS gaat over het inperken van het misbruik van belastingverdragen. Zo mogen de voordelen van een belastingverdrag niet meer geclaimd worden als het hoofddoel is om belasting te ontwijken. Dit deel van het actieplan heet het Multilateraal Instrument, oftewel het MLI.

Dit kan leiden tot het volgende. Bijvoorbeeld men krijgt te maken met een dividendbetaling die afkomstig is van een vennootschap die zich in een verdragsland bevindt. De kans is aanwezig dat de onderneming in dat land niet meer onder de vrijstelling of verlaging van dividendbelasting zal vallen. Dit risico is vooral groot als de moedervennootschap als een ‘brievenbus’ wordt gezien. Dat is het geval wanneer de moedervennootschap geen of nauwelijks materiële aanwezigheid (oftewel substance) heeft in een bepaald land.

Fiscaal advies over belastingverdragen nodig?

Fiscaal advies over hoe de regelgeving uit belastingverdragen het beste toegepast kunnen worden op de werkzaamheden in het buitenland? Is er behoefte aan meer informatie over het BEPS of MLI en de gevolgen daarvan voor de onderneming? De professionals van Meijburg & Co staan klaar. Met onze ruime kennis en ervaring voorzien we van deskundig advies. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Links & Downloads

Contact

Senior Manager teboekhorst.paul [at] kpmg.com Amstelveen

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.