Banking & Finance

Banking: toezichtswetgeving, markttoegang, vergunningen en financiering

De financiële sector is een van de meest gereguleerde sectoren en ziet zich geconfronteerd met een aanhoudende stroom van, veelal, Europese, wet- en regelgeving. Nieuwe wetgeving bijvoorbeeld op het gebied van crowdfunding en PRIIPs, maar ook herzieningen van AIFMD, MiFID en uitgebreide Solvency II wetgeving, maakt dat spelers op de financiële markten voortdurend moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen en verplichtingen om te blijven voldoen aan voor hen geldende verplichtingen.

Dit geldt al lang niet meer voor alleen juridische en compliance afdelingen. De impact van complexe financiële toezichtswetgeving wordt organisatiebreed gevoeld. Praktische advisering en ondersteuning is daarbij onontbeerlijk.

Meijburg Legal begeleidt binnenlandse en buitenlandse banken, investeerders, andere financiële instellingen, grote ondernemingen en toezichthouders bij hun activiteiten op de financiële markten. Wij zijn onder meer betrokken bij vergunningstrajecten bij de AFM en/of DNB. Wij adviseren over doorlopende toezicht en compliance verplichtingen. Vaak in grensoverschrijdend verband. Wij zijn betrokken bij fondsstructureringen, waarbij wij niet alleen de toezichtrechtelijke aspecten voor de cliënt in kaart brengen, wij stellen ook de benodigde fondsdocumentatie op. Daarnaast assisteren onze specialisten bij het opstellen en goedgekeurd krijgen van prospectussen.

Onze specialisten integreren hun juridische en notariële expertise met hun sectorkennis en de binnen ons internationale netwerk aanwezige fiscale, organisatorische en financieel-economische kennis. Zo ontstaan doordachte adviezen en praktische oplossingen die verder reiken dan sec juridisch perspectief.

Finance

Op het gebied van finance ondersteunt Meijburg Legal banken, geldfondsen, development institutions, financiers bij verschillende financieringstransacties, geldnemers, ondernemingen en projectontwikkelaars.

Wij hebben ruime ervaring in de begeleiding van werkkapitaalfinancieringen, acquisitiefinancieringen, vastgoedfinancieringen, asset based finance transacties, projectfinancieringen en alternatieve financieringen zoals crowdfunding en factoring. Wij assisteren cliënten bij het opstellen van financierings- en zekerheidsdocumentatie. Ook geven wij legal opinions af in het kader van financieringstransacties. Maar ook waar het transacties in leningportefeuilles (performing of non-performing) betreft, kan er gerekend worden op de expertise van Meijburg Legal.

Voor onze cliënten zijn wij veelvuldig betrokken bij interne liquiditeitsprojecten zoals het opzetten van interne financieringsstructuren en cash pool arrangementen (al dan niet met externe financiers).

Het team adviseert cliënten in het kader van kapitaalmarkt transacties (debt en equity) en private transacties, denk bijvoorbeeld aan obligatieprogramma’s.

Meijburg Legal combineert transactie ervaring met financieel toezichtkennis en werkt nauw samen met andere aanwezige specialismen binnen ons internationale netwerk. Een praktische, internationale en multidisciplinaire aanpak is kenmerkend voor ons team.

Op het gebied van banking adviseren wij omtrent het volgende:

 • Markttoegang vraagstukken en begeleiding vergunningaanvragen DNB/AFM
 • Aanvragen verklaring van geen bezwaar en personen toetsing
 • Reikwijdte vraagstukken
 • Compliance advisering en begeleiding (product ontwikkeling, witwassen en sancties)
 • Fondsstructurering en fondsdocumentatie
 • Consumptief krediet en consumptief krediet documentatie
 • Prospectussen
 • Kapitaalmarkt transacties (debt en equity)
 • Marktmisbruik
 • Beloningsvraagstukken en Werknemersparticipatieplannen

Op het gebied van finance verlenen wij de volgende diensten:

 • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van financieringsdocumentatie
 • Adviseren over en opstellen van zekerheidsdocumentatie (parallel debt structuren)
 • Legal opinies
 • Structureren en documenteren van intra-group financiering en cash pool structuren
 • Kredietportefeuille transacties (cessie van vorderingen) (performing en non performing)
 • Off-balance financieringsstructuren
 • Voorbereiding financieringsaanvragen en due diligence

Links & Downloads

Actueel

Contact

Partner bolkenstein.matthijs [at] meijburglegal.com Amstelveen
Partner volders.freerk [at] meijburglegal.com Rotterdam

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.