Btw-compliance: aangifte, opgaaf ICP en Intrastat

WEBCAST | Donderdag 6 juni 2024 | 11:00-12:00 uur

Meld je hier aan

Ondernemers hebben te maken met diverse complianceverplichtingen op het vlak van omzetbelasting, zoals de btw-(suppletie)aangifte, de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) en de Intrastat aangifte voor internationale goederen/diensten transacties.

Kwalificeert een ondernemer als binnenlands of buitenlandsbelastingplichtige en hoe werkt dit door in het rapporteren van de transacties in de relevante aangiften? Ook van belang is om te weten welke documenten je als ondernemer beschikbaar moet hebben om de relevante aangiften op te kunnen stellen. Idealiter worden alle relevante transacties direct op de juiste wijze gerapporteerd in de diverse typen aangiften en binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Wij leggen je in deze webcast graag uit hoe je als ondernemer compliant blijft.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.