Fiscale HR- en payrollupdate

Donderdag 16 maart 2023

Fiscale HR- en payrollupdate

Op donderdag 16 maart aanstaande vindt de eerste van de drie fiscale HR- en payrollupdates plaats. Deze webcast staat in het teken van de beheersing van de flexibele schil voor de loonheffingen.

Beheersing van de flexibele schil voor de loonheffingen 

In de huidige tijd noopt de krapte op de arbeidsmarkt er in veel gevallen toe tijdelijke arbeidskrachten in te zetten. Bovendien streven deze werkzame personen veelal zelf naar flexibiliteit. Het werken als zelfstandige – 'zzp’er – blijft de gemoederen bezighouden. Het kabinet heeft daarom recent een nieuwe voortgangsbrief gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. Daarin schetst het hoe zal worden gekeken naar het werken met en als zelfstandige, de Wet DBA en de handhaving daarvan. 

Voor organisaties is het zaak de ‘flexibele schil’ te beheersen. De inzet van zelfstandigen en de inhuur van personeel (uitzendkrachten) kennen hun eigen nodige werkprocessen en risicomitigerende maatregelen. Tijdens de sessie ‘Beheersing van de flexibele schil voor de loonheffingen’ gaan wij in op de stand van zaken van de huidige wet- en regelgeving betreffende deze onderwerpen. Ook bespreken wij de mogelijke loonheffingenrisico’s en de middelen van beheersing om deze risico’s te mitigeren.

Graag zien wij je bij onze webcast.

 

Contactpersoon

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.