Aangenomen motie over het verlagen van overdrachtsbelasting voor beleggers

25 juni 2024
Overdrachtsbelasting

Vastgoedbeleggers betalen bij de aankoop van vastgoed op dit moment 10,4% overdrachtsbelasting. De overheid heeft geconstateerd dat door een dusdanig hoog tarief voor de overdrachtsbelasting de benodigde investeringen in woningen achterblijven. Fiscaal beleid rond vastgoedinvesteringen en woonbeleid functioneren daarom niet in samenhang.

Als gevolg hiervan is een motie ingediend door van Rooijen (50PLUS) waarin de regering wordt verzocht in kaart te brengen op welke manier de overdrachtsbelasting voor beleggers substantieel verlaagd kan worden zodat investeringen in de woningen een extra impuls krijgen. Op 25 juni is deze motie aangenomen. Er is hierbij ook opgemerkt dat nieuwe belastingwetgeving aan het nieuwe kabinet is.

Wij houden de ontwikkelingen over het verlagen van de overdrachtsbelasting in de gaten.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.