Bronbelasting over dividenden naar laagbelastende jurisdicties vanaf 2024

2 juni 2020
Bronbelasting over dividenden naar laagbelastende jurisdicties vanaf 2024

In een brief van 29 mei 2020 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd om dividendstromen naar laagbelastende jurisdicties per 1 januari 2024 te gaan belasten. Voor het einde van de kabinetsperiode zullen maatregelen worden uitgewerkt om dit te bewerkstelligen. De achtergrond hiervan is dat het kabinet wil voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort naar laagbelastende landen. Met het oog daarop is bij wet reeds bepaald dat per 1 januari 2021 een bronbelasting op renten en royalty’s wordt ingevoerd. Die heffing zal per 2024 worden aangevuld met een bronbelasting over dividenden. De maatregel gaat gelden voor geldstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en naar landen die op de Europese zwarte lijst staan, ook als Nederland met deze landen een belastingverdrag heeft.

De bronbelasting op dividenden zal worden geheven naast de al bestaande dividendbelasting. In het regeerakkoord is afgesproken om de dividendbelasting af te schaffen en te vervangen door een conditionele bronheffing op dividenden. Toen in oktober 2018 werd besloten om de dividendbelasting in afwijking van het regeerakkoord niet af te schaffen, is toegezegd om te bekijken of de toen voorgestelde conditionele bronheffing op dividenden gedeeltelijk zou moeten worden geïntegreerd in de dividendbelasting (zie onze berichtgeving van toen). Dat onderzoek heeft nu geleid tot de beslissing om per 2024 een bronbelasting over dividenden te gaan heffen.

De maatregelen moeten tegengaan dat dividenden in concernverband onbelast naar laagbelastende jurisdicties stromen. Naar onze verwachting zal de nieuwe bronbelasting gericht zijn op gevallen waarin dividend wordt uitgekeerd aan een moedervennootschap met een controlerend belang in de uitkerende vennootschap en aan leden van een samenwerkende groep met een controlerend belang, waarbij (door gebruikmaking van de inhoudingsvrijstelling voor deelnemingsdividend in de dividendbelasting of door toepassing van een belastingverdrag) geen dividendbelasting wordt geheven. In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de conditionele bronbelasting op dividenden werd voorgesteld om ook belasting te heffen over vervreemdingswinsten en terugbetaling van kapitaal. Het is onduidelijk of dit ook zal gaan gelden voor de bronbelasting die thans is aangekondigd.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise. Wij houden u uiteraard van het vervolg op de hoogte.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.