Vennootschapsbelasting nieuws

Belangrijk arrest over fiscale duiding financieringsinstrument

Op 17 mei 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de fiscale kwalificatie van een financieel instrument dat in 2007 was uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde vennootschap. Het ...

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

Gisteren hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepubliceerd. Het hoofdlijnenakkoord en de budgettaire bijlage geven (op hoofdlijnen) inzicht in ...

Staatssecretaris geeft nader inzicht in zijn fiscale toekomstplannen

Op 16 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda op hoofdlijnen inzage gegeven in de inhoud van het aankomende pakket Belastingplan 2025.

Hoge Raad wijst wederom arrest over artikel 10a en fraus legis

Wanneer fiscaal gedreven en op gekunstelde wijze getracht wordt om buiten de formele vereisten van artikel 10a Wet Vpb te blijven, kan de renteaftrek worden geweigerd wegens fraus legis.

Consultatie Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen gepubliceerd

Hoewel de wijze van beoordeling minder vastomlijnd is dan in het huidige kwalificatiebeleid, kan de rechtsvormenlijst wel meer zekerheid bieden voor de praktijk.

Pro Memorie 2024

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2024 vind je overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Arrest Hoge Raad over de verrekenbaarheid van dividendbelasting

De Hoge Raad heeft op 19 januari 2024 een verduidelijking gegeven van de regels die gelden voor de verrekening van dividendbelasting met de vennootschapsbelasting.

Afscheidsbonus voor personeel deelneming geen verkoopkosten deelneming

De Hoge Raad heeft op 22 december 2023 een verduidelijking gegeven van het begrip deelnemingskosten.

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer nagenoeg het gehele pakket Belastingplan 2024, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en enkele fiscale moties aangenomen. We hebben een overzicht gemaakt.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.