ESG to-do list voor tax leaders

21 november 2022
ESG to do list

Fiscaliteit en de ESG-agenda zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun maatschappelijke verantwoording nemen. Dit is van invloed op hun fiscale situatie. Ondertussen wordt er vanuit de overheid druk uitgeoefend op organisaties om meer inzicht te geven in hun fiscale strategie. Ook wordt fiscaliteit door de overheid ingezet als middel om de eigen milieu- en maatschappelijke ambities waar te maken.

Tegelijkertijd is fiscaliteit ook een onderdeel van ESG. Stakeholders bepalen hun mening over een bedrijf op grond van ESG-factoren. Daarom speelt de fiscale strategie en governance tegenwoordig een belangrijke rol in het ESG-verhaal en de reputatie van een onderneming.

Als tax leader zou u niet alleen moeten kijken naar hoe de ESG-agenda van uw organisatie gefaciliteerd kan worden, maar ook naar hoe daar waarde aan toegevoegd kan worden.

Download hier de ESG to-do-list

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.