Factsheet: Dutch tonnage tax regime

4 oktober 2020
tonnage

Gunstig belastingklimaat voor de maritieme industrie

In Nederland gevestigde bedrijven zijn onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting (VPB). In 2019 is vastgesteld dat het algemene Nederlandse vpb-tarief voor winsten boven de € 200.000, verlaagd wordt naar 21,7% vanaf 2021. Op Prinsjesdag (september 2020) werd echter duidelijk dat deze verlaging van het algemene vpb-tarief is geannuleerd. In plaats daarvan blijft het algemene vpb-tarief 25% en wordt het laagste vpb-tarief verder verlaagd tot 15% voor belastbare winsten tot 245.000 euro (in 2021) en 395.000 euro (in 2022).

Vpb-plichtige bedrijven die kwalificerende (maritieme) activiteiten verrichten, kunnen kiezen voor het Nederlandse tonnagebelastingregime. Het tonnageregime is een gunstig belastingregime dat in 1996 in Nederland is ingevoerd en wat partijen in de maritieme/ offshore sector kan helpen om succesvol te werken in een internationaal speelveld. Het Nederlandse tonnagebelastingregime is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Veel gemaakte misvatting is dat enkel middels scheepseigendom gebruik gemaakt kan worden van dit regime. Daarnaast lijkt er beweging te zijn in de reikwijdte van de toepassing van dit regime in Nederland en zijn wij als Meijburg & Co betrokken in relatie tot discussies in dit kader. Vraag onze factsheet (Engels) aan voor alle ins and outs, zoals de kwalificerende activiteiten en vlagvereisten, rondom dit belastingsregime.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.