Global Family Business Report 2024

4 juni 2024
Global Family Business Report 2024

Traditie en verandering in evenwicht houden voor blijvend succes

Manieren vinden om traditie en innovatie naast elkaar te laten bestaan is een van de meest voorkomende uitdagingen bij het opbouwen van een duurzame legacy in familiebedrijven. In dit rapport onderzoeken wij de essentie van legacy en de impact ervan op de bedrijfsprestaties met behulp van gedetailleerde data-analyse, academische inzichten en ervaringen uit de eerste hand van CEO’s van familiebedrijven. Dit rapport leidt daarmee tot een dieper inzicht in het belang van het in evenwicht brengen van traditie en innovatie voor succes op lange termijn in familiebedrijven.

Enkele kernbevindingen uit het rapport

Legacy verbindt niet alleen generaties en draagt bij aan de continuïteit en het erfgoed van succesvol ondernemerschap, maar geeft ook vorm aan de langetermijnvisie van het familiebedrijf en geeft richting aan hun strategische keuzes. Moeten ze uitbreiden naar nieuwe markten? Investeren in geavanceerde technologie? Diversifiëren of trouw blijven aan hun traditionele bedrijfsvoering?

Legacy kan soms zwaar wegen op deze keuzes, en we geloven dat het nodig is dat familiebedrijven herkennen wanneer het juist is om te leunen op traditie of wanneer ze de sprong in het onbekende zouden moeten wagen, zonder de angst om wat de familie en het familiebedrijf definieert te verliezen. En hoewel legacy vaak een historisch perspectief heeft, breidt een meer eigentijdse visie die definitie uit door te erkennen dat legacy een belangrijke bouwsteen is voor de toekomst vanwege de positieve bijdrage die deze levert aan de bedrijfsprestaties en de ecologische, sociale, werknemers- en leveranciersduurzaamheidsimpact van familiebedrijven.

Deze toekomstgerichte visie op de ‘essentie’ van legacy is een belangrijk perspectief — niet alleen vanwege de impact die deze vandaag op jouw bedrijf kan hebben, maar ook hoe je deze optimaal kunt benutten voor het succes van toekomstige generaties. 

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Maarten Merkus of Olaf Leurs.

 

Download hier het volledige rapport, de executive summary en het benchmarking rapport (in Engels).

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.