Handhaving arbeidsrelaties per 1 januari 2025

18 juni 2024
Handhaving arbeidsrelaties

Handhaving arbeidsrelaties per 1 januari 2025

Door de aandacht in verschillende media kan het je inmiddels bijna niet zijn ontgaan: per 1 januari 2025 hervat de Belastingdienst na jaren de handhaving op het gebied van de kwalificatie van arbeidsrelaties. Hiermee begint de Belastingdienst aan wellicht zijn grootste opgave van het afgelopen decennium – naast het behoorlijk inregelen van de IT-systemen en het afhandelen van de toeslagenaffaire. Deze taak wordt ook bemoeilijkt doordat de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden niet eerder dan 1 januari 2026 in werking zal treden. De komende maanden nemen wij je graag mee in de ontwikkelingen op het gebied van werken met zelfstandigen en de aanstaande opheffing van het zogenoemde handhavingsmoratorium.

Wat is het handhavingsmoratorium?

Als ergens een moratorium op rust, houdt dit een (tijdelijke) opschorting in. In dit geval is de handhaving op de kwalificatie van arbeidsrelaties bij opdrachtgevers opgeschort. Dit moratorium is al sinds 2016 van kracht, omdat het verschil tussen een werknemer in loondienst en een zelfstandige in sommige gevallen onduidelijk is. Deze onduidelijkheid is (mede) in het leven geroepen door de afschaffing van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) per 1 mei 2016, die gepaard ging met de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze wet zorgde voor onrust en commotie en heeft het grijze gebied tussen een werknemer in loondienst en een zelfstandige niet kunnen verkleinen.

In het ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties’ van de Belastingdienst worden twee gevallen genoemd waarin wel gehandhaafd zal worden, namelijk bij kwaadwillendheid en het niet binnen een redelijke termijn opvolgen van aanwijzingen van de Belastingdienst gegeven na 1 september 2019. Als sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en van evidente én opzettelijke schijnzelfstandigheid, dan is de opdrachtgever kwaadwillend. In essentie worden vanwege dit moratorium in alle andere gevallen geen naheffingsaanslagen, correctieverplichtingen of boetes opgelegd.

Opheffing handhavingsmoratorium per 1 januari 2025

Vanaf 1 januari 2025 zal de Belastingdienst niet langer alleen handhaven als sprake is van een van de twee genoemde uitzonderingen, maar zal hij ook weer naheffingsaanslagen of correctieverplichtingen opleggen. Voor werkgevers en werknemers is het op dit moment dus uiterst belangrijk om alle arbeidsrelaties op de juiste manier te kwalificeren, zodat er zich zo min mogelijk problemen voordoen wanneer de handhaving zal hervatten.

In eerste instantie was het de intentie om het handhavingsmoratorium tegelijk op te heffen met inwerkingtreding van de nieuwe Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. In het concept van deze wet wordt bijvoorbeeld geregeld dat wanneer iemand arbeid verricht voor een beloning van minder dan € 32,25 per uur, wordt deze arbeid vermoed krachtens een arbeidsovereenkomst te zijn verricht. Er worden ook andere criteria gegeven waaraan moet worden voldaan om te kunnen spreken van ‘arbeid verrichten in dienst van een werkgever’. De inwerkingtreding van de nieuwe wet zal pas na de opheffing van het moratorium plaatsvinden. Hierdoor zal er in ieder geval een jaar zijn waarin de Belastingdienst al regulier zal handhaven, maar waarin de tekst van de wet die als basis voor deze handhaving dient nog niet ter verduidelijking is aangepast.

Benieuwd naar welke mogelijkheden er arbeids- en fiscaalrechtelijk zijn om de flexibele schil binnen jouw organisatie vorm te geven, wat de impact van deze wetgeving is op jouw organisatie en hoe je je het beste kunt voorbereiden op de opheffing van het handhavingsmoratorium? Schroom dan vooral niet om contact op te nemen met Jelmer of een van de andere leden van ons People Services-team.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.