Klimaatmaatregelen in het Belastingplanpakket 2024

9 november 2023
Klimaatmaatregelen in het Belastingplanpakket 2024

Met Prinsjesdag zijn wederom een aantal fiscale klimaatmaatregelen aangekondigd. Klimaatmaatregelen nemen een steeds prominentere plaats in binnen ons fiscale stelsel, zowel in het kader van het beprijzen van milieuvervuilend gedrag als het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag. Fiscale professionals dienen aandacht te besteden aan dit nieuwe speelveld.

In dit artikel behandelt Merijn Betjes het belang van fiscale klimaatmaatregelen, de inhoud van het belastingplanpakket 2024 op het gebied van klimaat alsmede een blik naar de nabije toekomst. Dit artikel is verschenen in het weekblad Fiscaal Recht, WFR 2023/268, - 17 oktober 2023 Uitgever Wolters Kluwer.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.