Laat u geld liggen op basis van Tax Equalization? – Tax Technology biedt inzicht!

13 november 2019
Grafiek bestuderen

In de wereld van grensoverschrijdende arbeid is een zogeheten tax equalization afspraak een gebruikelijke afspraak tussen werkgever en werknemer. Op basis van deze afspraak betaalt een werknemer gedurende de uitzending niet meer of minder belasting, dan de verschuldigde belasting wanneer deze in zijn of haar thuisland was blijven wonen of werken. In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven beperkt inzicht hebben in de status van deze berekeningen, en status van de feitelijke verrekening met de werknemers. Maarten Greijn, Senior Tax Manager bespreekt in deze blog de rol die tax technology hierin kan spelen aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Om tax equalization te bewerkstelligen dient na opstellen van een aangifte inkomstenbelasting ook een tax equalization berekening te worden gemaakt om op die manier de definitieve verrekening met een werknemer inzichtelijk te maken. Echter blijkt in de praktijk dat organisaties in veel gevallen niet overgaan tot verrekening met de werknemer omdat de verrekeningen niet goed worden bijgehouden waardoor organisaties hier onvoldoende inzicht in hebben. Hierdoor loopt een organisatie regelmatig geld mis, of ontstaat er onvrede bij de werknemer over verrekeningen die niet plaatsvinden.

Recent werkten wij met een cliënt samen aan het verkrijgen van wereldwijd inzicht in de status van de tax equalization berekeningen en verrekeningen. Hiervoor zijn de gegevens van alle werknemers waarvoor een tax equalization berekening nodig was, ingevoerd in onze internationale KPMG LINK tooling. Ook de status en uitkomst van deze berekeningen zijn vervolgens ingevoerd zodat de cliënt door middel van grafieken en tabellen volledig inzicht kreeg in wanneer is of  kan worden overgegaan op verrekening met de werknemer. Na een analyse van de ingevoerde gegevens bleek dat de cliënt, door een gebrek aan inzicht, wereldwijd in 30% van de gevallen niet is overgegaan tot verrekening met de werknemer. In meer dan 20% van deze gevallen, betrof het een betaling van de werknemer aan werkgever. Door middel van het verkregen inzicht op individueel niveau kon de cliënt alsnog overgaan tot verrekening met de werknemer. Door deze verrekeningen heeft de cliënt tienduizenden euro’s teruggehaald van werknemers, waardoor de uiteindelijke kosten van deze uitzendingen feitelijk omlaag zijn gegaan. Ook de status van deze verrekeningen is ingevoerd in het systeem, waardoor de cliënt een volledig overzicht heeft van verrekende, en nog te verrekenen bedragen.

Met behulp van het interactieve dashboard, hebben cliënten 24 uur per dag en 7 dagen in de week inzicht in de status van de tax equalization verrekening met de werknemer. Hierdoor heeft de client nu, en going forward het vertrouwen dat alle tax equalization berekeningen met werknemers worden afgerekend.

Door het slim inzetten van tax technology en dashboarding is de cliënt weer ‘in control’ over haar afspraken met werknemers. Wilt u meer weten over tax technology of hoe dit uw bedrijfsprocessen kan optimaliseren of vergemakkelijken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u hier graag meer over.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.