Nieuw belastingverdrag België en Nederland 'zoet en zuur'

23 juni 2023
ba

Na jaren van onderhandelen hebben Nederland en België op 21 juni 2023 een nieuw belastingverdrag ondertekend. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat betekent het nieuwe verdrag?

Cees Nijman, partner bij KPMG Meijburg & Co en Kizzy Wandelaer, executive director bij KPMG België, geven de essentie kort weer.

Het nieuwe verdrag bevat diverse vereenvoudigingen voor ondernemen en werken over de grens. 

Een belangrijke verbetering is dat het nieuwe verdrag voorziet in een vrijstelling van dividendbelasting wanneer een dochtermaatschappij in het ene land dividend uitkeert aan haar moeder in het andere land, op voorwaarde dat de moeder een aandelenbelang houdt in de dochter van ten minste 10% gedurende een periode van ten minste 365 dagen.  Onder het huidige verdrag wordt slechts voorzien in een verlaging van dividendbelasting tot 5%. 

Nederland is niet langer bevoegd om onder omstandigheden 10% belasting te heffen over interest die wordt betaald door een debiteur in Nederland aan een crediteur in België. 

Voor statutaire bestuurders wordt voortaan een knip gemaakt tussen de werkzaamheden die zij verrichten als statutair bestuurder en de overige werkzaamheden. Dit kan betekenen dat bestuurders voortaan in twee landen belasting moeten betalen, in plaats van alleen in het land waar de vennootschap is gevestigd. 

In tegenstelling tot wat de gepensioneerden hoopten, verandert er niets aan het complexe pensioenartikel. 

(Hoog)leraren, sporters en artiesten vallen niet langer onder een speciale regeling; zij worden voortaan belast als ‘gewone’ werknemers en ondernemers. 

België verleent geen credit voor de Nederlandse dividendbelasting (15%) die wordt geheven op dividenden die worden uitgekeerd vanuit Nederland aan een natuurlijke persoon die inwoner is van België. De belastingdruk op Nederlandse ondernemingswinsten die worden uitgekeerd aan een aandeelhouder in België bedraagt derhalve de optelsom van 25,8% Nederlandse vennootschapsbelasting plus 15% Nederlandse dividendbelasting plus 30% Belgische personenbelasting vermeerderd met Belgische gemeentelijke opcentiemen (totale druk van 57%). 

Daarnaast bevat het verdrag een aantal anti-misbruikbepalingen waardoor een bedrijf dat is gevestigd in het ene land sneller dan nu het geval is winstbelasting moet betalen in het andere land waar het actief is. Er is tevens voorzien in een algemene antimisbruikbepaling waardoor het verdrag kan worden geweigerd als een constructie of transactie als doel heeft om belasting te vermijden. 

Interview over nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België

Kizzy Wandelaer, Executive Director bij KPMG België en “onze” Cees Nijman, delen de highlights uit het nieuwe verdrag en leggen uit wat de grootste wijzigingen zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met dubbele belastingheffing op dividendinkomen en lopende knelpunten rondom pensioenen en grensarbeiders? Lees het volledige interview hier.

Webcast wijzigingen nieuw belastingverdrag

Ben je benieuwd welke wijzigingen het nieuwe belastingverdrag tussen België en Nederland zal bevatten en welke gevolgen dat heeft voor uw situatie? Wat betekent het nieuwe verdrag bijvoorbeeld voor ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn in België en Nederland? En wat is de impact van de wijzigingen in het nieuwe verdrag op vermogende particulieren of grensarbeiders? Op welke wijze wordt het heffingsrecht over grensoverschrijdende pensioenen voortaan geregeld? Blijft het multilateraal instrument (‘MLI’) van toepassing op het nieuwe verdrag, of maken bepaalde MLI-bepalingen reeds integraal onderdeel uit van het nieuwe verdrag?

De KPMG België-Nederland Desk organiseerde op 27 juni 2023 van 09.30 tot 10.30 uur een speciale webcast over de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag tussen België en Nederland. Tijdens deze webcast stonden we stil bij de verschillen tussen de oude en de nieuwe verdragsteksten en de gevolgen van het nieuwe verdrag voor bijvoorbeeld ondernemingen, particulieren, gepensioneerden en grensarbeiders. Bekijk de webcast hier terug.

KPMG België-Nederland Desk

De KPMG België-Nederland Desk is onderdeel van de tax en legal praktijk van KPMG Meijburg & Co in Nederland. Haar voornaamste doelstelling is het adviseren en bijstaan van Nederlandse cliënten met belastingplicht in België, alsook in België wonende en gevestigde cliënten met belastingplicht in Nederland.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.