Nieuwe afdeling voor de Belastingdienst: de afdeling voor Zeer Vermogende Personen (ZVP)

20 juni 2019
familie buiten aan eettafel

De belastingdienst heeft er, na een geslaagde proef, een afdeling bij. De afdeling voor Zeer Vermogende Personen (ZVP). Geleidelijk aan zullen de fiscale zaken van personen/families met een vermogen van meer dan 25 miljoen (mede) door deze afdeling worden behandeld. Als adviseur van veel vermogende families komen de adviseurs van Meijburg & Co regelmatig in aanraking met het ZVP-team. Anouk Koomen-Ahlers, director bij Meijburg & Co, legt uit wat dit betekent.

De Belastingdienst is er klaar voor en heeft inmiddels de nodige mensen voor deze nieuwe afdeling geworven. Niet alleen intern, maar ook extern, komende uit de belastingadviespraktijk. Medewerkers met specifieke expertise van de fiscaliteit van ZVP zijn sinds 2019 in een landelijk actief team aan de slag; het gewenste aantal van 65 medewerkers moet dit jaar worden bereikt. De ZVP die tot nu toe verdeeld waren over de afdelingen Grote Ondernemingen, MKB en Particulieren, krijgen uiteindelijk allemaal een eigen “ZVP-behandelaar”.

Het doel van de Belastingdienst is tweeërlei. Enerzijds is de Belastingdienst zo beter in staat gerichter in te grijpen als fiscale regels bewust niet worden nageleefd. Anderzijds wil ze het de ZVP makkelijker maken hun fiscale verplichtingen na te komen. Immers, de vraagstukken die bij hen spelen zijn vaak fiscaal complex én het belang is groot. En dan gaat het zeker niet alleen om het financiële belang.

Het financiële/fiscale belang is per slot van rekening slechts één van de aspecten die bij vraagstukken zoals opvolging, beveiliging, de opzet van een goede doelen stichting of family office spelen. Het kan dan veel waard zijn om de mogelijkheid te hebben te overleggen met een expert binnen de Belastingdienst die de gewenste zekerheid vooraf kan geven. Dat is nu natuurlijk ook al mogelijk, maar straks is de expertise van de Belastingdienst gebundeld en hebben echt alle ZVP een rechtstreeks aanspreekpunt binnen de Belastingdienst.

De Belastingdienst wil tevens de fiscale vraagstukken bij ZVP beter in beeld krijgen. Want zij realiseert zich dat zij goed op de hoogte is van ‘de onderkant’ van de structuur, waar de bedrijven en/of beleggingen zijn ondergebracht. Maar van ‘de bovenkant’ van de structuur, de familie/privé situatie, weet zij doorgaans veel minder. Ze wil zich dan ook meer gaan richten op deze bovenkant én de raakvlakken tussen de familie enerzijds en de ondernemingen, investeringen, family office en goede doelen stichtingen anderzijds.

De opname van families in het ZVP-programma zal geleidelijk plaatsvinden. De belastingdienst zal een ieder informeren die een ZVP-behandelaar krijgt toegewezen. Vervolgens zal de ZPV-behandelaar de situatie in kaart gaan brengen. Onze ervaring is dat dit tot behoorlijk wat vragen leidt. De Belastingdienst vraagt namelijk om allerlei details van zeer uiteenlopende aard. Denk aan vragen over de omvang en de vorm van het salaris en de verhouding tussen privé en zakelijke kosten. Maar ook aan vragen over sponsoring door de onderneming, over de naleving van het doel van een goede doelen stichting, over investeringen in ondernemingen van familieleden etc. Zelfs vragen over testamenten hebben we voorbij zien komen, maar dat gaat naar onze mening te ver.

De beantwoording van al deze vragen is tijdsintensief. Maar als het goed is leidt dit tot een open en transparante verhouding tussen de ZVP en diens adviseur enerzijds en de Belastingdienst anderzijds, hetgeen zowel de ZVP als de Belastingdienst uiteindelijk ten goede zou moeten komen. De ZVP mag uiteraard kritisch blijven over de bij vlagen vergaande informatiezucht van de Belastingdienst.

Wilt u weten wat u kunt verwachten van het ZVP-team of heeft u vragen over de informatie die het ZVP-team bij u opvraagt? Neem dan gerust contact op met KPMG Meijburg & Co.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.