Rapport ‘Buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen’

22 februari 2023
x

De Belastingdienst heeft onlangs het rapport ‘Buitenlandse arbeidskrachten en de loonheffingen’ gepubliceerd. Het rapport biedt praktische handvatten voor loonheffingsvraagstukken die spelen in internationale situaties.

Waar gaat het rapport over?

De focus ligt op situaties waarin de werkgever in het buitenland gevestigd is en actief wordt in Nederland. Het is echter ook interessant voor Nederlandse werkgevers die personeel inlenen van buitenlandse werkgevers, met name in verband met de inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Het rapport geeft aan de hand van een overkoepelende casus antwoord op de vragen:

  • Kan Nederland belasting heffen?
  • Mag Nederland belasting heffen?
  • Welk socialezekerheidsstelsel is van toepassing?

De feiten van een casus zijn zeer belangrijk voor de uitkomst op bovenstaande vragen. De Belastingdienst merkt daarom in het rapport ook op dat in individuele situaties geen rechten kunnen worden ontleend aan de inhoud.

Hulp bij loonheffingsvraagstukken?

Heb jij loonheffingsvraagstukken? KPMG Meijburg & Co denkt graag met je mee en geeft zo nodig meer duiding bij het rapport.  

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.