Samenvatting rapport Adviescommissie belastingheffing van multinationals

15 april 2020
artistiek gebouw

In reactie op een door de Tweede Kamer aangenomen motie heeft de staatssecretaris van Financiën in juni 2019 de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (‘de Commissie’) ingesteld. De Commissie bestaat uit fiscalisten, economen en specialisten op het gebied van EU-recht onder leiding van Bernard ter Haar. De Commissie diende een advies uit te brengen over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken, waarbij tegelijkertijd Nederland aantrekkelijk zou blijven voor Nederlandse hoofdkantoren.

Het 145 pagina’s tellende rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting’ van de Commissie is op 15 april 2020 verschenen. We hebben een samenvatting van het rapport gemaakt. Na een opsomming van de knelpunten die de Commissie heeft geconstateerd gaan we in op het advies van de Commissie. We sluiten af met een conclusie.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.