Belangrijk arrest over fiscale duiding financieringsinstrument

Op 17 mei 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de fiscale kwalificatie van een financieel instrument dat in 2007 was uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde vennootschap. Het ging om een zogenoemde ‘obligation remboursable en actions’ (hierna: ORA). De vraag was of het instrument voor toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als eigen vermogen (kapitaal) of als vreemd vermogen (geldlening) moest worden aangemerkt. Hoewel het geschil zich toespitste op de vraag of de aan de uitgifte van het instrument verbonden kosten toerekenbaar waren aan een Nederlandse vaste inrichting van de Franse vennootschap, heeft het arrest van de Hoge Raad potentieel een veel bredere reikwijdte.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (849)

Handhaving arbeidsrelaties per 1 januari 2025

18 juni 2024
Per 1 januari 2025 hervat de Belastingdienst na jaren de handhaving op het gebied van de kwalificatie van arbeidsrelaties. Hiermee begint de Belastingdienst aan wellicht zijn grootste opgave ...

Hof van Justitie: ‘toll manufacturer’ geen vaste inrichting voor de btw

18 juni 2024
Dit nieuwe arrest is een welkome en bruikbare bevestiging van de lijn van het HvJ.

Investigation into the pros and cons of a possible REIT-regime in the Netherlands

10 juni 2024
As from 1 January 2025, the fiscal investment institution (“FII”) regime will no longer be accessible for companies directly investing in Dutch real estate.

Hoge Raad acht box 3-heffing nog steeds in strijd met EVRM en ontwerpt compensatieregeling

7 juni 2024
De Hoge Raad bepaalt dat de belastingaanslag zo ver moet worden verminderd dat alleen nog belasting wordt geheven over het werkelijke rendement en geeft regels om dit vast te stellen.

Tax Update Shipping & Offshore - June 2024

6 juni 2024
This is the June 2024 Tax Update for the Shipping & Offshore sector.

Global Family Business Report 2024

4 juni 2024
Manieren vinden om traditie en innovatie naast elkaar te laten bestaan is een van de meest voorkomende uitdagingen bij het opbouwen van een duurzame legacy in familiebedrijven. In dit rapport onderzoe ...

Rechtbank: doorbelasting WA-premies door ziekenhuis aan MSB vrij van btw

31 mei 2024
Deze uitspraak is positief voor de praktijk, omdat een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) doorgaans geen recht op aftrek van voorbelasting heeft

KPMG België-Nederland Nieuwsbrief | Mei 2024

30 mei 2024
De KPMG België-Nederland Nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied in Nederland en België.

NL-Africa Tax Newsletter – May 2024

30 mei 2024
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa. This month’s newsletter includes, amongst others, an update on the tax proposals (including ...

Uitstel invoering Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR)

29 mei 2024
De invoering van de nieuwe Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) wordt uitgesteld. Minister Van Gennip (SZW) heeft laten weten dat publicatie van de VBAR in het eer ...

Onbelaste lunches; of toch niet?

27 mei 2024
Benieuwd naar de impact van het Hoge Raad-arrest en naar welke mogelijkheden er arbeids- en fiscaalrechtelijk zijn om gezonde lunches te faciliteren binnen jouw organisatie?

Belangrijk arrest over fiscale duiding financieringsinstrument

22 mei 2024
Op 17 mei 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de fiscale kwalificatie van een financieel instrument dat in 2007 was uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde vennootschap. Het ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.