Belangrijk arrest over fiscale duiding financieringsinstrument

Op 17 mei 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de fiscale kwalificatie van een financieel instrument dat in 2007 was uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde vennootschap. Het ging om een zogenoemde ‘obligation remboursable en actions’ (hierna: ORA). De vraag was of het instrument voor toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als eigen vermogen (kapitaal) of als vreemd vermogen (geldlening) moest worden aangemerkt. Hoewel het geschil zich toespitste op de vraag of de aan de uitgifte van het instrument verbonden kosten toerekenbaar waren aan een Nederlandse vaste inrichting van de Franse vennootschap, heeft het arrest van de Hoge Raad potentieel een veel bredere reikwijdte.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (847)

OESO: MAP-statistieken van 2022 - Nederland valt in de prijzen

29 januari 2024
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft op 14 november 2023 statistieken gepubliceerd waarin de Mutual Agreement Procedures (MAP’s) van 133 jurisdicties ond ...

People Services: Nieuwjaarstips 2024

25 januari 2024
Een nieuwe start van het jaar.  Wat betekent dit voor de loonheffingen? Lees onze nieuwjaarstips voor 2024!

Pro Memorie 2024

25 januari 2024
Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2024 vind je overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Arrest Hoge Raad over de verrekenbaarheid van dividendbelasting

23 januari 2024
De Hoge Raad heeft op 19 januari 2024 een verduidelijking gegeven van de regels die gelden voor de verrekening van dividendbelasting met de vennootschapsbelasting.

Renseigneringsverplichting

19 januari 2024
Sinds 2022 zijn bedrijven en instellingen wettelijk verplicht om, na afloop van het kalenderjaar, de in dat jaar aan natuurlijke personen uitbetaalde bedragen voor verrichte werkzaamheden en diensten ...

Opzegging bankrelatie

15 januari 2024
De rechtbank Rotterdam heeft recent een vonnis gewezen (rechtbank Rotterdam 1 november 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:10109) waarin de rechtbank oordeelde dat het door de bank (i.e. ABN AMRO Bank N.V. (ABN) ...

Voorlopig akkoord over het European Single Acces Point (ESAP)

8 januari 2024
De toegangspoort tot bedrijfsinformatie en beleggingsproducten binnenkort geopend? Voorlopig akkoord over het European Single Acces Point (ESAP) De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceer ...

Afscheidsbonus voor personeel deelneming geen verkoopkosten deelneming

3 januari 2024
De Hoge Raad heeft op 22 december 2023 een verduidelijking gegeven van het begrip deelnemingskosten.

Aankoop van BV met parkeergarages is belast voor de overdrachtsbelasting

3 januari 2024
In deze uitspraak van de Rechtbank heeft belanghebbende de aandelen in A BV verkregen. De activiteiten van A BV bestaan uit het exploiteren en beheren van parkeergarages en parkeerfaciliteiten.  ...

NL-Africa Tax Newsletter – December 2023

28 december 2023
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa. This month’s newsletter includes, amongst others, the global ESG tax tracker.   ...

Hof van Justitie: Luxemburgs lid van Raad van Bestuur is geen btw verschuldigd over winstafhankelijke bestuurdersbeloningen

22 december 2023
Dit arrest neemt nog bestaande onduidelijkheden voor een deel weg en heeft mogelijk gevolgen voor Nederlandse bestuurders die nu nog met btw factureren.

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2023

21 december 2023
Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van KPMG Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.