Jeroen Dijkman

Jeroen verstrekt strategisch advies over verrekenprijzen en heeft talrijke audits van verrekenprijzen geleid. Daarnaast heeft hij ervaring in geschillenbeslechting, financiële controles, unilaterale en bilaterale vaststellingsovereenkomsten (APA’s), verrekenprijsonderzoeken – met inbegrip van immateriële activa en herstructurering van de toeleveringsketen –, projecten op het gebied van documentatie en naleving, en analyses met betrekking tot geldleningen en schuldcapaciteit, hoofdkantoorkosten en waarderingsanalyses.

Jeroens sectorervaring spitst zich toe op immaterieel-intensieve bedrijfstakken zoals media, entertainment, hightech, de levensmiddelensector, de farmaceutische industrie en bedrijfsadvisering.

In 2006 was Jeroen gedetacheerd bij de Economic and Valuation Services Practice van KPMG in Silicon Valley, Californië. Tegenwoordig verzorgt hij regelmatig cursussen bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en doceert hij aan masteropleidingen op universiteiten.

Voordat hij in 2003 begon bij Meijburg & Co, werkte Jeroen voor KPMG Corporate Finance en voor een van de grootste Duitse multinationals. Inmiddels kan hij bogen op 25 jaar waardevolle beroepservaring op het gebied van verrekenprijzen, waarderingen en vennootschapsbelasting.

Jeroen heeft een masterdiploma in Tax & Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Specialismen

  • Transfer Pricing

Marktsectoren

  • Corporate Clients
  • Familie & Bedrijf

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.