Btw nieuws

Hof van Justitie: ‘toll manufacturer’ geen vaste inrichting voor de btw

Dit nieuwe arrest is een welkome en bruikbare bevestiging van de lijn van het HvJ.

Rechtbank: doorbelasting WA-premies door ziekenhuis aan MSB vrij van btw

Deze uitspraak is positief voor de praktijk, omdat een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) doorgaans geen recht op aftrek van voorbelasting heeft

CJEU rules on VAT treatment of vouchers

We recommend that all parties involved in the issue, resale or redemption of vouchers review the VAT treatment of their activities based on this ruling.

Staatssecretaris geeft nader inzicht in zijn fiscale toekomstplannen

Op 16 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda op hoofdlijnen inzage gegeven in de inhoud van het aankomende pakket Belastingplan 2025.

Top vijf aandachtspunten voor de CESOP-rapportage uiterlijk 30 april

Vanaf dit jaar hebben alle betalingsdienstaanbieders te maken met de verplichting om een register bij te houden van grensoverschrijdende betalingen. De eerste rapportagedeadline is 30 april.

Opmerkelijke conclusie A-G HvJ in btw-pensioenfondszaken

De A-G vindt dat Nederlandse pensioenfondsen niet voldoende vergelijkbaar zijn met icbe’s om aangemerkt te kunnen worden als gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Btw-aangifte via oude ondernemersportaal na 1 juli 2024 niet meer mogelijk

Als u op dit moment gebruikmaakt van het oude portaal voor uw btw- of OSS-aangiften, raden wij aan om zo snel mogelijk te beslissen via welke optie u vanaf 1 juli 2024 de aangiften doet.

Internetconsultatie conceptwetsvoorstel btw-herziening op diensten aan onroerende zaken

Op basis van het voorgestelde conceptwetsvoorstel gaat een btw-herzieningsperiode van circa vijf jaar gelden.

De nieuwe Toelichting tabel II: wat zijn de aandachtspunten?

Op 22 december 2023 heeft het ministerie van Financiën de ‘Toelichting tabel II’ gepubliceerd. In dit besluit zijn regels en beleid over de toepassing van het nultarief in de btw opgenomen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.